Podle očekávání se ujme moci nově vzniklá velká koalice zahrnující STAN, ODS, Piráty a Spojence pro Středočeský kraj (což je koalice TOP 09, Hlasu a Zelených), reprezentovaná novou hejtmankou Petrou Peckovou (za STAN) – a nyní vládnoucí ANO odejde do opozice. Dosavadní koaliční partneři z řad ČSSD ani spojenečtí komunisté se do zastupitelstva vůbec nedostali. Naopak Česká pirátská strana je v zastupitelstvu nováčkem – a rovnou má získat i dva posty v 11členné radě kraje.

Vedle volby hejtmanky a radních mají zastupitelé na programu i další procesní záležitosti. Mimo jiné má dojít na schvalování jednacího řádu, ustavení výborů zastupitelstva a volbu jejich předsedů, místopředsedů i členů. Zvolena má být také nová sestava členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Jednání zastupitelů je ze zákona přístupné veřejnosti – a nic na tom nemění ani současná opatření proti šíření koronaviru. Zájemci se tak mohou dostavit na 10. hodinu do budovy krajského úřadu na pražském Smíchově. Podle informací Heleny Frintové z kanceláře hejtmanky však v rámci zmiňovaných opatření nebudou mít občané přístup do jednacího sálu; bude pro ně připravena zasedací místnost se zajištěným videopřenosem. Stejné video nicméně každý bude moci sledovat i doma – přes internet, protože dění v zastupitelském sále je během jednání tradičně promítáno i na webu krajského úřadu; konkrétně na adrese kr-stredocesky.cz/streamzastupitelstvo.

Očekávané posty nových radních
* STAN:
- Hejtmanka (Petra Pecková)
- Náměstek hejtmanky a radní pro oblast financí, dotací a inovací (Věslav Michalik)
- Radní pro oblast veřejné dopravy (Petr Borecký)
- Radní pro oblast vzdělávání a sportu (Milan Vácha)
* ODS:
- Náměstek hejtmanky/statutární zástupce a radní pro oblast silniční dopravy (Martin Kupka)
- Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek (Libor Lesák)
- Radní pro oblast zdravotnictví (Pavel Pavlík)
- Radní pro oblast sociálních věcí (Martin Hrabánek)
* Piráti:
- Náměstek hejtmanky a radní pro regionální rozvoj a územní plánování (Jiří Snížek)
- Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství (Jana Skopalíková)
* Spojenci:
- Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch (Jan Jakob)
Chystané výbory zastupitelstva kraje:
- Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch
- Výbor pro dopravu
- Výbor finanční
- Výbor pro regionální rozvoj
- Výbor kontrolní
- Výbor pro tělovýchovu a sport
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor pro sociální věci
- Výbor pro zdravotnictví
- Výbor pro životní prostředí a zemědělství
- Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj
Chystané komise rady kraje:
- Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém
- Komise pro majetek
- Komise pro spolupráci s obcemi a městy

Zdroj: tajemnice klubu STAN Eva Maříková