S odstupem pak následují další početné skupiny: občané Slovenska (18 312), Vietnamu (5738) a Ruska (4156). S tím koresponduje i informace Pavla Hájka ze středočeské správy Českého statistického úřadu: „Z celkového počtu osob s cizím státním občanstvím bylo 37 procent ze zemí Evropské unie, zatímco 63 procenta měla státní občanství zemí mimo EU.“ Z pohledu národnostního složení měl Středočeský kraj zastoupení Rusů a Ukrajinců nadprůměrné. Podílem cizinců nicméně Středočeský kraj v rámci republiky nijak dramaticky nevyčnívá. Jasně vede Praha se zastoupením bezmála 14 procent – a před Středočeský kraj se dostaly ještě kraje Plzeňský a Karlovarský.

Obyvatelky převažovaly nad obyvateli

Celkově k rozhodnému okamžiku sčítání, jímž byl loňský 27. březen, žilo ve Středočeském kraji 1 415 277 obyvatel. Nepatrně vyšší podíl měly ženy, jichž bylo 712 831: to odpovídá 50,4 procenta. „Oproti sčítání lidu z roku 2011 se počet obyvatel zvýšil o 10 procent, což v absolutním vyjádření představovalo 126 066 osob; nejvíce ze všech krajů Česka,“ připomněl Hájek. Přičemž nechává nahlédnout do minulosti: zdaleka ne vždy byly střední Čechy nejlidnatějším krajem. Při sčítáních v letech 1991, kdy měl kraj 1,11 milionu lidí, a 2001, kdy jich bylo 1,12 milionu, šlo shodně až o čtvrtou příčku. V rámci posledních dvou sčítání, tedy od roku 2011, už ale počet obyvatel byl nejvyšší ze všech 14 krajů.

Mladší a vzdělanější než zbytek země

Už předběžné výsledky sčítání prozrazují o Středočeších i mnohé další údaje včetně vývojových trendů. Oproti minulému sčítání před deseti lety, v roce 2011, se mimo jiné snížil podíl ovdovělých, stejně jako ženatých mužů a vdaných žen. V případě mužů nyní převažovali svobodní nad ženatými, vdaných žen bylo nepatrně více než svobodných. „Společně s Prahou patřil Středočeský kraj mezi kraje s nejmladším obyvatelstvem,“ připomněl Hájek. Konkrétně se průměrným věkem 41,6 roku zařadil hned za Prahu (41,1). „Průměrnému“ panu Středočechovi bylo 40,4 roku, paní Středočechová byla o 2,4 roku zkušenější. Mimo jiné měl kraj nejvyšší podíl dětí do 15 let a druhý nejnižší (po Praze) podíl obyvatel ve věku nad 65 roků. „Patřil i mezi kraje s nejvyšším podílem osob s vysokoškolským vzděláním. Čtvrtý nejvyšší byl mezi kraji podíl osob bez náboženského vyznání,“ nabízí Hájek další souvislosti.

Prvenství mezi kraji drží střední Čechy v případě posuzování zastoupení domů ve vlastnictví fyzické osoby. Mimochodem – podíl domů ve Středočeském kraji (403 955 ) na celorepublikovém celku dosahuje 17 procent. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil o více než 14 procent, což představuje nejintenzivnější stavební činnost ze všech krajů. A více než čtvrtina Středočechů bydlí „v novém“: 28 procent domů bylo dokončeno nebo prošlo rekonstrukcí po roce 2001.