Již po deváté energetická firma hledající budoucí zaměstnance i v řadách studentů nabídla partnerským školám třídenní program pro nejlepší žáky s vážným zájmem o fyziku a další přírodovědné předměty, kteří pomýšlejí na další studium na některé z vysokých škol technického zaměření. Přímo v návštěvnickém centru elektrárny a při exkurzích na pracovištích se studenti mohli seznámit s detaily souvisejícími jak s výrobou elektřiny, tak s její distribucí (ale třeba i s prací podnikových hasičů). Průvodci energetickým světem se stali jak zkušení zaměstnanci z výrobních i nevýrobních provozů, tak i zástupci vedení elektrárny. Energetická maturita pak představuje test prověřující právě nabyté poznatky.

Úspěch je o to cennější, že ho bylo dosaženo v rámci klání těch opravdu nejlepších. „Zájem o prožití tří dnů v Elektrárně Tušimice je takový, že mnohdy musí pedagogové i mezi těmi nejlepšími žáky opravdu vybírat,“ připomněl náborový specialista Skupiny ČEZ Martin Klacián. Zdatně si při skládání energetické maturity vedli úplně všichni účastníci. O umístění v celkovém pořadí tak rozhodovaly jen drobné chybičky – a zejména dosažený čas.