K tomu, aby si „ukously“ svůj díl z 576 milionů korun určených ve středních Čechách na rozvoj malých obcí, se stále ještě nedostalo 755 z nich. Ve čtvrtek 22. prosince na to upozornil mluvčí kraje David Šíma, jenž připomněl peníze připravené v krajském Fondu obnovy venkova, na něž vzhledem ke své velikosti může „dosáhnout“ celkem 1021 obcí.

„Středočeský kraj apeluje, aby využití fondu zvážily,“ připomněl Šíma před vánočním obdobím zklidnění, kdy je čas promýšlet i další plány.

Připojuje se i náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti). Upozornil, že tento dotační fond byl otevřen už v minulém volebním obrobí (2016–2020), přičemž přes dvě stě obcí se o svůj díl peněz nepřihlásilo; místo podpory místních projektů tak připravené finanční prostředky našly jiné využití. Šlo o více než sto milionů korun.

Využít je možné tisícovku na obyvatele

V nynějším volebním období, které je aktuálně v polovině, se Snížek snaží upozorňovat představitele obcí, že peníze na podporu jejich záměrů jsou připraveny: tisíc korun na jednoho obyvatele (a menší obce do 199 obyvatel mohou žádat o maximální dotaci 200 tisíc korun). „Na začátku mandátu jsem začal navštěvovat obce ležící v hospodářsky a sociálně ohrožených oblastech, nyní jezdím hlavně na setkání s místními akčními skupinami. Těm předám seznam obcí a poprosím, aby o možnosti čerpat dotace informovaly jednotlivé obecní úřady,“ konstatoval. „Takto jsem byl už ve zhruba dvou stech sídlech,“ připomněl.

Míní, že návštěvy zástupce kraje bývají přijímány pozitivně a obce jsou rády, že se o ně kraj zajímá. Neopomněl si přitom rýpnout do svých předchůdců s převahou ANO a předtím ČSSD. „Za předešlých vlád k nim často nikdo nepřijel. Takhle jim kraj navíc nabízí poměrně velké částky peněz. Například obec, která má bezmála šest stovek obyvatel, dostane více než půl milionu korun, což není úplně málo v případě, že má rozpočet okolo osmi milionů,“ poznamenal Snížek. „Přitom obce mají řadu problémů. Těžko je poznáte z Prahy, od stolu úřadu. Vyslechnu si tedy zástupce samospráv, předám kontakty – a kraj pak dokáže poměrně rychle reagovat,“ konstatoval.

Připomíná, že více než půlmiliardu připravenou pro toto volební období mohou obce čerpat do června 2024. „Stačí podat žádost včetně smlouvy o dílo a položkového rozpočtu projektu, poslat fotky před zahájením akce včetně závazku, že do roka budou peníze proinvestované,“ shrnul Snížek základní podmínky pro získání dotace.

Peníze mohou posloužit rozmanitým účelům. „V jedné obci postavili za našeho přispění komunitní centrum, vybudovali kanalizaci, veřejné osvětlení či chodníky, jinde opravili hřbitovní zdi anebo hráze rybníků, nakoupili různé traktůrky, investovali do hasičské techniky a další,“ uvedl Snížek příklady, k čemu dotace pro malé obce mohou posloužit. V nynějším volebním období zatím kraj na dotacích vyplatil 166 milionů korun. A další peníze jsou na cestě: aktuálně kraj řeší přes dvě stovky žádostí.

Obce mohou žádat i opakovaně

Obecně platí, že krajské dotace z Fondu obnovy venkova je možné využít na opravy, rekonstrukce nebo výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, stavební projekty týkající se občanské vybavenosti (obecního úřadu, mateřské nebo základní školy a podobně), modernizace nebo vybudování dětských hřišť či obecních sportovišť, úpravy návsí…

Náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN) připomněl, že jedna obec může získat podporu i na více projektů. „Rád bych upozornil, že obce mohou žádat o dotaci v průběhu platnosti tohoto programu až třikrát tak, aby vyčerpaly maximální výši dotace, kterou mohou získat,“ konstatoval.