Rozhodli tak poté, co dostali informaci, že kraj čelí žalobě o 150 milionů – slovy právníků je to žaloba o nahrazení projevu vůle – a naději u soudu uspět má jen má jen mizivou: nejspíš by musel tuto částku zaplatit; k tomu pak ještě navíc náklady soudního řízení včetně výdajů protistrany za právní zastoupení. Souhlas s dohodou o zaplacení bez soudu tak vedení kraje vnímá jako úsporu v řádu desítek milionů.

Základy sporu před deseti lety

O jaké při je řeč, se zřejmě dovtípí každý, kdo se v posledních letech byť jen trochu otřel o středočeskou politiku. Velké peníze se točí kolem pronájmu části pozemků lokality Mladá v někdejším vojenském výcvikovém prostoru u Milovic, známém z minulosti dočasným pobytem sovětských vojsk. Na tom se s týmem někdejšího hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD) dohodla společnost Mladá RP, když se jednalo o plánech postavit na bývalém letišti Boží Dar fotovoltaickou elektrárnu (což se nakonec neuskutečnilo).

Klíčovou součástí smlouvy o dlouhodobém pronájmu od roku 2010 bylo ustanovení o nájemném: část zaplatí firma v penězích, ale větší díl si „odpracuje“. Zajistí likvidaci objektů zbylých po sovětské armádě, u nichž se počítalo s tím, že nemají další využití (což dnes už v plném rozsahu neplatí).

Vážnější spory s krajem odstartovaly v roce 2016, kdy hejtmanství smlouvu vypovědělo. I když řada objektů prošla demolicí a změnila se v hromady suti, tehdejší náměstek hejtmana Karel Horčička (ČSSD) vysvětloval, že důvodem byla pasivita firmy: nebourala prý tak, jak se zavázala. Což Mladá RP odmítala; podle ní k porušení smluvních závazků nedošlo. Objevily se také dohady kolem odvozu suti – a ve věci se rozjela celá série soudních sporů. Provázených předběžnými opatřeními, jež výrazně omezila možnosti kraje nakládat s tímto majetkem.

Změna přišla v letech 2018 a 2019, kydy za kraj vedl jednání radní Robert Bezděk (ANO). Byl sice radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, avšak vzděláním právník. Obě strany se shodly, že ukončí spory, Mladá RP začne s odvážením suti a dál se bude jednat o tom, kolik kraj firmě zaplatí. Za provedení prací, jejichž hodnota nebyla podložena takzvanou odbydlenou dobou, tedy trváním nájmu; jazyk právníků hovoří o bezdůvodném obohacení. K vyčíslení hodnoty byl přizván i soudní znalec.

V létě zastupitelé nezvedli dost rukou

Definitivní ukončení kauzy nepovedeného pronájmu mělo přinést loňské léto. Avšak nepřineslo, když Bezděkův návrh na finanční vyrovnání se společností Mladá RP nenašel potřebnou podporu při hlasování zastupitelů; radní nepřesvědčil ani tím, že upozorňoval na další žalobu, která kraji hrozí, přičemž vyhlídky vyhrát soud jsou mizivé. Z opozičních lavic se tehdy mimo jiné ohrazoval současný náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), jemuž se částka přesahující sto milionů zdála příliš vysoká – s tím, že reálnější jsou jen desítky milionů.

Při posledním zasedání zastupitelů, nyní v lednu, to tentokrát jako opozičník připomněl zase Bezděk: ze stenografického záznamu předčítal dřívější Michalikovy námitky. „Co se od té doby změnilo?“ dotazoval se. Odpověď byla stručná: přišla žaloba – a také právní analýza potvrzující, že vyhlídky kraje na úspěch u soudu jsou vskutku pramalé.

Dá se už plánovat, co s územím dál

Současný náměstek hejtmanky Michalik, který má na starosti oblast financí, dotací a inovací, oceňuje nejen nyní uzavřenou novou dohodu znamenající konečnou tečku za spory, ale především zdůrazňuje, že pozemky v mimořádně významné rozvojové oblasti budou konečně odblokovány pro rozhodování o dalším využití. „Schválená dohoda nám umožní definitivně ukončit dobrodružství zahájené Davidem Rathem, jež bránilo řešit koncepčně a strategicky rozvoj území bývalého vojenského prostoru v Mladé a nakládat se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře,“ poznamenal.

Právě Michalikovo zapojení do jednání o konečném vyřešení vlekoucí se záležitosti oceňuje hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Stejně jako podíl radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka (ODS). „Žaloba bude nyní stažena – a ještě došlo k úspoře oproti předchozím vyjednáváním,“ chválí hejtmanka. „Odšpuntovala se možnost strategického rozvoje obrovského území,“ upozorňuje i ona. Náměstek Michalik přikyvuje: „Konečně budeme moci spolu s okolními obcemi začít rozvíjet největší území, které Středočeský kraj vlastní. Odblokují se stavební uzávěry a ukončí se soudní spory, které brání ve strategickém rozvoji území.“

Nově dojednaná smlouva kraje s Mladá RP

- Závazky kraje vůči společnosti, která v milovickém prostoru zajišťovala demolice objektů, by mělo definitivně uzavřít plnění ve výši 111 milionů korun.

- Smlouva je postavena tak, aby bylo zajištěno, že území bude dočištěné a deponie s uloženou sutí budou zlikvidovány.

- Ve smlouvě uvedené zádržné ve výši 20 milionů korun navíc dává kraji jistotu, že v případě nedodržení podmínek vyklizení nebudou tyto peníze Mladá RP vyplaceny (přičemž částka odpovídá předpokládaným nákladům, jež by si vyžádalo objednání dočištění území u jiného dodavatele).

Zdroj: Libor Lesák, radní Středočeského kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek