Nejnovější údaj statistiků připomíná, že počet obyvatel nejlidnatějšího kraje republiky se vyšplhal na 1,38 milionu. Na hlavu přesně to dělá 1 377 179. Takové je alespoň zjištění k 30. červnu.

Proti loňsku klidnější vývoj

Třebaže letošní navýšení počtu Středočechů vypadá působivě (a ve srovnání s Prahou obzvlášť), předběžná statistická bilance ukazuje, že ve srovnání s loňskem šlo o nárůst o 4,3 procenta nižší než za stejné období předchozího roku. Hlavní podíl na přírůstku má podle předběžných údajů Českého statistického úřadu stěhování – toto navýšení se vyšplhalo na sedm a půl tisíce lidí.

Na takzvanou přirozenou měnu (což je rozdíl mezi počtem zemřelých a narozených miminek) za prvních šest měsíců roku připadá nárůst o 325 lidí. V rámci kraje je však v tomto případě situace při porovnání jednotlivých regionů nevyrovnaná: přírůstek zaznamenalo jen pět okresů; sedm naopak hlásí úbytek.

Z pohledu statistiků se letošní vývoj jeví méně dynamický než v loňském roce. „Meziročně se snížil přírůstek stěhováním, mírně poklesl počet zemřelých i počet narozených dětí,“ konstatoval Pavel Hájek ze středočeské správy Českého statistického úřadu.

Zvyšuje se zájem cizinců

Pohyb obyvatel výrazně ovlivnilo zvláště stěhování. V jeho důsledku v kraji za první pololetí přibylo 7522 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to 406 osob méně (meziroční pokles tedy dosahuje 5,1 procenta). Výrazný příliv dlouhodobě zaznamenává zvláště nejbližší okolí Prahy.

„Hlavní podíl (60,7 procenta, 4565 osob) na přírůstku stěhováním měl migrační přírůstek s ostatními regiony České republiky, u něhož však došlo k meziročnímu poklesu o 13,4 procenta. Nárůst o 11,3 procenta (respektive o 301 obyvatel) zaznamenal přírůstek stěhováním ze zahraničí, odkud získal Středočeský kraj 2957 osob,“ shrnul Hájek zjištění statistiků. Zaznamenat lze třeba znatelnější příliv lidí ze severu Moravy i Čech. Mezi cizinci, kteří se rozhodli spojit svou budoucnost s Českou republikou, vedou občané Ukrajiny; následují Slováci, Rusové a Rumuni.

Ve skutečnosti však Středočechům přibylo dokonce 16 417nových sousedů. Právě tolik lidí se podle statistických tabulek do kraje přistěhovalo mezi lednem a červnem. Naopak vystěhovalých je 8895. Realita však bude ještě vyšší, než naznačují oficiální čísla – ne všichni z příchozích, ačkoli v kraji nalezli nový domov, se také přihlásili k trvalému pobytu. Toho litují zvláště radnice v místech, která patří k častým cílům nových příchozích – a leckdy se je snaží motivovat ke změně. V závislosti na počtu obyvatel totiž stát rozděluje příspěvky z daní. Na ty sice bydlící, avšak nepřihlášené, obce a města nestanou nic; byť veřejné služby pro ně zajistit musí. Jistý vliv však může mít třeba i počínání rodičů, kteří v době zápisů dětí do škol a školek účelově mění bydliště, aby svým potomkům zajistili šance na přijetí; podle poznatků Deníku se rozhodně nejedná jen o jednotky případů.

Jediný okres s úbytkem

Nejlidnatějším okresem zůstává v kraji Praha-východ se 183 170 obyvateli; své prvenství během prvního pololetí tento region ještě posílil nejvýraznějším přírůstkem (2225 osob). V pomyslném žebříčku následují Kladensko, Praha-západ a Mladoboleslavsko. Naopak nejméně lidnaté je dlouhodobě Rakovnicko: k 30. červnu mělo 55 522 obyvatel. Současně jde o jediný středočeský okres, který zaznamenal úbytek obyvatel (o 43).

Pod sto tisíc obyvatel mají čtyři okresy

Region  Počet obyvatel  Přirozený přírůstek  Přírůstek stěhováním  Celkový přírůstek
Benešovsko  98 990  -71  +353  +282
Berounsko  94 319  +9  +584 +593
Kladensko  165 731 -133 +593  +460
Kolínsko  102 123  +23  +496  +519
Kutnohorsko  75 612  -59  +301 +242
Mělnicko 108 812  +45  +415  +460
Mladoboleslavsko  129 844  -14  +722  +708
Nymbursko  100 417  -22  +566 +544
Praha-východ  183 170  +365  +1860  +2225
Praha-západ  147 721  +292  +1425  +1717
Příbramsko  114 918  -68  +208 +140
Rakovnicko  55 522  -42  -1  -43
Středočeský kraj  1 377 179  +325  +7522  +7847
Praha  1 315 076 +1115  +5329  +6444
Česká republika  10 668 641  -2101  +20 942  +18 841


Zdroj: Český statistický úřad