Konkrétní formy spolupráce se s jednotlivými zařízeními teprve budou domlouvat – rozhodně ale nehrozí, že by se objevili lidé zvenčí, kteří dostanou na starost péči o klienty, ujistila radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). „Může jít například o pomoc s organizací dne domova, s výletem klientů, ale i o pomoc s údržbou zahrady. Současně se rozhodli zorganizovat mezi sebou i finanční sbírku a přispět například na konkrétní věc pro konkrétního klienta; třeba na nákup nějaké zdravotní pomůcky,“ vysvětlila Heřmanová, v čem má spolupráce spočívat. Připomněla současně, že se zaměstnavatel zavázal, že do sbírky přispěje i firma: vybrané peníze zdvojnásobí.

Radní současně připomněla, že spolupráce se rodí na základě podnětu firmy. „Iniciativa vzešla přímo od představitelů a zaměstnanců společnosti Heineken,“ konstatovala. Zastupitel zasedající ve výborech pro sociální věci a pro hospodářský rozvoj Václav Melša (KSČM) doplnil, že se zastupitelé rozhodli vytvořit nadaci – a jestliže má firma centrum v Krušovicích, jako partner se logicky nabízí Středočeský kraj.

Že právě takto si představují správnou cestu, potvrdili volení zástupci občanů při hlasování. Pro uzavření memoranda zvedlo ruce vše 45 přítomných zastupitelů.