Těm, kteří nemají v úmyslu houbařit jen pro vlastní potřebu, ale chtějí své nálezy nabízet k i prodeji, je určena aktuální nabídka středočeských hygieniků. „Přijďte se k nám nechat vyzkoušet ze znalosti hub,” vyzvala v úterý Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

Složení zkoušek ze základních znalostí hub je podmínkou k získání (či prodloužení doby platnosti) osvědčení, jež potřebují všichni, kteří chtějí vlastnoručně nasbírané houby nabízet k prodeji nebo volně rostoucí jedlé houby používat k přípravě pokrmů v restauracích či jinak zpracovávat pro potravinářské účely, připomněla v úterý Dana Šalamunová z krajské hygienická stanice. Bez osvědčení se tedy neobejde třeba ani ten, kdo by chtěl nabízet někde na farmářském trhu například houby sušené nebo nakládané. „Aktuálně je ve Středočeském kraji v platnosti 55 vydaných osvědčení,“ připomněla Šalamunová.

Ke zkouškám, jež zahrnují písemnou i praktickou část, zvou středočeští hygienici zájemce s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji ve dvou termínech: 16. května a 13. června. S tím, že osvědčení prokazující znalost hub obdrží účastníci po úspěšném složení zkoušky. Zkušenosti z minulých let ukazují, že přicházejí pouze jednotlivci – a jejich účast rozhodně není formalitou: ne každý uspěje. Pro někoho jsou oříškem předpisy týkající se správného skladování a označování hub, častěji však zhatí naděje prověřování znalostí jedlých a jedovatých hub, které je snadné vzájemně zaměnit.

Množství hub sebraných návštěvníky lesa

Rok  Sebraných hub 
2005  6,12 
2006           8,17 
2007 9,37 
2008 4,78 
2009 5,09 
2010 7,75 
2011 7,13 
2012 7,91 
2013 7,95 
2014 5,99 
2015 5,17
2016 5,29 
2017 6,67


Zdroj: Česká zemědělská univerzita; údaje v kilogramech na domácnost