Škola, která je jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji a nyní na ní v bakalářském, magisterském i doktorském studiu studují dva tisíce lidí, po téměř dvouleté covidové pauze pořádá den otevřených dveří, aby se zájemcům o studium představila na pohled i na dotek. Příchozím připomíná nutnost respektovat protiepidemická opatření.

Návštěvníci uvidí laboratoře i odborné učebny pro výuku zdravotnických studijních programů včetně plastinovaných těl sloužících jako anatomické modely, detailně prohlédnout si budou moci třeba i plně vybavenou fakultní sanitku nebo unikátní zařízení pro robotickou rehabilitaci.

Bezpečnostní programy, jejichž studium škola nabízí rovněž, zase představí zmiňovaná učebna pro trénink postupů zásahů záchranných složek ve virtuálním prostředí. Využívá se pro výcvik krizových manažerů, kteří se ocitnou v prostředí blízkém skutečné mimořádné události; ať už je simulováno řešení maléru v městské zástavbě, v průmyslovém provozu či třeba na letišti.

K vidění je toho ale více, připomíná za ČVUT Ida Skopalová. Upozorňuje například na laboratoře jednotky intenzivní péče s celotělovým simulátorem, kontaktních čoček, nekonvenční plicní ventilace či třeba bio-elektromagnetismu.

Že škola klade na technologie důraz, potvrzuje proděkan pro studium a pedagogickou činnost Zdeněk Hon: „Naše fakulta usiluje o co nejlepší podmínky pro studium, a to jak výukových prostor, tak zejména unikátních laboratoří s nejnovější přístrojovou technikou a technologiemi.“