Projekt započal v září 2018 a je naplánovaný na tento a příští školní rok. Žáci, kteří jsou do něj zapojeni, se postupně setkávají v účastnických zemích - Polsku, Řecku, Portugalsku, Turecku, Itálii a České republice. Na podzim se program uskutečnil v Portugalsku, na jaře v Turecku a nyní pro 27 zahraničních žáků a jejich učitele přichystala pestrý týden ZŠ Velvary.

Cílem tohoto projektu je propagace vědy a ekologie na základních školách v šesti zemích. U jeho zrodu stála učitelka Marta Paluchowska z polské Katolické školy Jana Pavla II. ve Štětíně. Na straně České republiky je hlavní koordinátorkou programu zástupkyně ředitele ZŠ Velvary Blanka Dragounová, ale na jeho vytvoření, a především realizaci, se podílelo mnoho dalších učitelů, zaměstnanců školy, rodičů zúčastněných dětí a přátel školy. Nutno podotknout, že počasí naplánovaným výletům a aktivitám příliš nepřálo, přesto vše proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a bez větších komplikací.

Nabitý týden začal v pondělí ráno slavnostním zahájením na půdě velvarské školy. Všechny zahraniční hosty osobně přivítal ředitel školy Petr Došek a starosta města Radim Wolák. Orchestr a pěvecký sbor pod vedením ředitele ZUŠ pana Adlta a sbormistra pana Řezáče se postaral o hymny zúčastněných zemí, hymnu EU i neoficiální hymnu královského města Velvary – píseň „Ó Velvary“.

Jelikož se český program nesl v duchu „učení se o chráněných rostlinách a zvířatech České republiky“, navštívily děti Národní muzeum a ZOO v Praze, Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus, zámek Loučeň a další zajímavá místa. Žáci velvarské školy pro své zahraniční kamarády připravili city game, při které byla představena historie hostitelského města.

S ekologickými projekty přišli na pomoc velvarské škole studenti z gymnázia v Kralupech a ve Slaném. Milou společenskou událostí byla společná večeře všech dětí, učitelů a zúčastněných rodin v jídelně základní školy, na níž připravili rodiče z hostitelských rodin tradiční česká jídla.

Příští zastávkou Erasmu je italské Torino na podzim tohoto roku.

Děti i učitelé si z tohoto programu odnáší nejen mnoho zážitků a nových zkušeností, ale především nové zahraniční přátele a kamarády.

Lucie Dobešová