Nechyběla na něm výstavka ohořelých elektrických a elektronických zařízení, která jsou v domácnostech zcela běžná. Šlo o viníky dřívějších požárů, jež mohl každý omrknout pěkně zblízka – a přesvědčit se tak, že za ničivými plameny nemusí být jen lidská neopatrnost.

Následkům možných technických závad je přitom možné předcházet správnou manipulací se zařízeními, která nám denně slouží. Co je například chybou při zacházení s rychlovarnými konvicemi? Nechávat je v poloze určené k ohřevu i ve chvíli, kdy zrovna nemají nic na práci a pouze odpočívají. Nejedna konvice už z nudy uspořádala pěkně žhavý mejdan! Konvici je tedy po uvaření vody třeba odstavit mimo základnu nebo odpojit ze zásuvky, upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Všichni si také mohli prohlédnout, co může způsobit například nabíječka mobilního telefonu ponechaná neustále v zásuvce – nebo nabíjení notebooku přes noc,“ připojila další varování.

Velmi atraktivní byly také ukázky činnosti operačního střediska, kdy zájemci mohli nejen omrknout, co se všechno děje, pokud někdo zavolá na tísňovou linku, ale také si sami vyzkoušet, jak se mimořádná událost nahlašuje. Malí, ale i odrostlí zvědavci tak už vědí, proč se v podobných situacích operátoři vyptávají a vyptávají, i když by se podle laického pohledu měli zachovat jinak: ihned spustit alarm a zburcovat k výjezdu vše, co má ruce a nohy. Je ovšem třeba vědět, kam přesně jet, kdo potřebuje pomoc a co všechno tam bude potřeba, jak naléhavá situace je i jaké další složky integrovaného záchranného systému si vyžádat k součinnosti. A také počítat s tím, že možná už za minutu může přijít hlášení třebas i o daleko závažnějším maléru, na který bude také třeba reagovat.