Od roku 1994 tam působí firma Vafo, která krmiva pro zvířata vyrábí. Její představitelé tvrdí, že v boji se zápachem dělá společnost mnohem víc, než je její povinností, a masivně pořizuje technologie mající přinést zlepšení. Skóre však zatím nemá příznivé: s rostoucími investicemi nespokojenost neklesá. Naopak.

Čile fungují facebookové skupiny, lidé hlásí údaje o zápachu do aplikace smradek.eu – a bombardují úřady stížnostmi. Věcí se z jejich podnětu zabývali středočeští i pražští radní (dokonce i společně na vzájemném jednání) – a počet stížností, která na Vafo dostává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), roste rok od roku. „V roce 2017 jsme jich obdrželi 17, loni 40 a letos 185,“ potvrdila v pondělí Deníku mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Investice za 78 milionů

Poslední dobou Deník zaznamenal, že zápach zřejmě polevil. Po demonstraci, kterou nespokojenci uspořádali 19. září před ministerstvem životního prostředí, aby protestovali proti záměru firmy rozšířit výrobu (středočeský krajský úřad původně souhlasil, avšak ministerstvo životního prostředí mu věc vrátilo k novému projednání). Je takové zlepšení náhoda? Tuhle otázku Deník položil zástupcům vedení přímo v areálu, kam firma v pondělí pozvala novináře. Představila technologie čištění odpadního vzduchu pořízené za 78 milionů korun.

„Určitě nemáme tlačítko, které zmáčkneme, když je demonstrace, aby byl klid,“ reagoval marketingový ředitel společnosti Vafo Praha Martin Šámal. Ředitelka produktů Karolína Čápová připomněla, že ke změně situace mohlo přispět ochlazení, mající vliv na chování zbytkových pachových částic – a také se mohla projevit účinnost druhého stupně plazmového čištění, který technici instalovali na jaře a přes léto ještě dolaďovali jeho funkčnost. „Pro zachytávání pachů z odpadního vzduchu se nyní využívá čtyřstupňová čisticí soustava a technologie čištění vzduchu studenou plazmou,“ konstatovala Čápová.

Zdůraznila také, že firma pracuje pouze s přírodními materiály, takže do ovzduší se rozhodně neuvolňuje nic škodlivého. Podotkla současně, že i když firma provozuje obdobné výrobny také v Chelčicích, Velkém Ratmírově, v Chotovinách i v zahraničí, masivní stížnosti přicházejí jen na Chrášťany. Jistě prý hraje svou roli fakt, že když firma s výrobou zažínala, šlo o oblast ryze zemědělského charakteru – a nyní se zástavba přibližuje stále více.

Poradit má nová komise

Chystá se další zlepšování technologie? Tomu se prý firma nebrání, ale potřebuje záruku, že když se už nyní daří dosahovat účinnosti čištění vzduchu 92 procent, další vložené peníze by přinesly efekt. Vytváří proto environmentální výbor, jehož úkolem je vyladit účinnost čisticího systému a připravit analýzu k jeho dalšímu vylepšování.

Výbor má rozšířit již navázanou spolupráci firmy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze přizváním více partnerů: o další univerzitní experty i studenty, zástupce dodavatele čisticí technologie, ale třeba i meteorologa; cílem je totiž zkoumat i vliv měnícího se počasí. Ustavena má tato skupina být do konce roku – a z její práce vyplyne, co dál.

První výsledky by mohly být k dispozici do roka. Na otázku Deníku, zda je reálné přizvat k této práci i zástupce odpůrců, bylo odpovědí zavrtění hlavou. „Ale výbor bude mít sílu komunikovat své závěry směrem k veřejnosti,“ konstatovala Čápová.

Jedinečná situace v kraji

Zápach kolem firmy Vafo je nejsledovanější záležitostí, jíž se jeho podřízení zabývají, řekl před týdnem na tiskové konferenci v Čáslavi oblastní ředitel ČIŽP pro Prahu a Středočeský kraj Václav Beroušek. Protože však krajský úřad společnosti nestanovil emisní limit pachových látek, měření se sice provádí, ale nelze hovořit o tom, že by nějaké hodnoty byly překročeny. Dvě pravomocné pokuty v celkové výši 900 tisíc korun, jež společnost dostala, tak byly uloženy za provoz bez takzvaného integrovaného povolení.

Lokalita Chrášťany je z pohledu ČIŽP ve středních Čechách jedinečná; porovnávat ji nelze ani s Nymburkem, kde lidé také vedou dlouhodobý boj se smradem. Podněty občanů týkající se obtěžování zápachem, jež se vztahují jak k průmyslovým, tak zemědělským činnostem, jsou podle inspekce drobnější jednorázové záležitosti.

Čištění vzduchu ve společnosti Vafo Chrášťany

* Čtyřstupňová soustava čištění vzduchu fungující ve výrobně prémiových krmiv pro domácí mazlíčky v Chrášťanech je unikátní nejen v rámci republiky, ale i v evropském měřítku (a to včetně Německa či severských zemí)

* Výroba je umístěna v podtlakových halách, aby se zamezilo úniku výparů, které proudí do rour odvádějících vzduch do čtyřstupňové čisticí soustavy:

- Čištěním vzduchu pomocí cyklonu (rotace vzduchu) jsou odděleny velké prachové částice, které padají do zachytávacích nádob;

- Druhým stupněm čištění jsou biologické vodní pračky, kde je vzduch ve vodní lázni zbavován nejen jemných pevných částic, ale i zápachu;

- Třetím a čtvrtým stupněm je dvojité čištění pomoci technologie studené plazmy pracující na molekulární bázi (studená plazma transformuje vzduch na aktivní kyslík, který je vstřikován do odpadního vzduchu, rozbíjí molekuly pachu a tím eliminuje jeho šíření v okolí výrobního závodu)

* Dlouhodobou optimalizaci systému na čištění odpadního vzduchu má mít na starosti nově vytvářený environmentální výbor se zapojením odborníků různých profesí

Zdroj: Vafo Praha

Vyjádření České inspekce životního prostředí

* Inspekce se zápachem v okolí provozovny Vafo Praha zabývala a stále zabývá. Prověřování v terénu prováděli inspektoři večer i v časných ranních hodinách a o víkendu:

- V minulosti provedla ČIŽP na základě podnětů řadu kontrol, jejichž součástí bylo mimo jiné i několik měření pachových látek na výduších z této provozovny.

- Vzhledem k tomu, že společnost Vafo nemá krajským úřadem stanoven emisní limit pachových látek, nelze výsledky měření porovnat s konkrétní limitní hodnotou a nelze tak prokázat pochybení firmy.

* Při kontrolách společnosti Vafo Praha inspektoři zjistili dvakrát provoz bez integrovaného povolení, za který uložili dvě pravomocné pokuty v celkové výši 900 tisíc korun:

- V kontrolovaném období od května 2015 do dubna 2017 provozovala firma Vafo svou výrobnu v Chrášťanech bez integrovaného povolení. Zprovozněním druhé výrobní linky došlo k překročení prahové hodnoty rozhodné pro zařazení provozovny pod režim integrovaného povolení. Toto povolení však firma neměla. Inspektoři jí za porušení zákona o integrované prevenci uložili pokutu 800 tisíc korun, kterou potvrdil i odvolací orgán (ministerstvo životního prostředí).

- Při další kontrole v září 2018 inspektoři zjistili vlečku páry z výduchů další nové linky 3. V době kontroly ovšem nebylo řízení o vydání integrovaného povolení pravomocně ukončeno. Proto inspekce konstatovala, že došlo k porušení zákona o integrované prevenci a uložila pokutu 100 tisíc korun. Opět ji potvrdil odvolací orgán (ministerstvo životního prostředí).

* Bez pravomocného integrovaného povolení není možné zařízení provozovat, a to ani zkušebně, jak se hájila firma.

* Poslední kontrola podle zákona o integrovaném povolení, která proběhla v letošním roce, ještě nebyla ukončena; není proto jasné, zda inspekce přistoupí k dalším opatřením.

Zdroj: Česká inspekce životního prostředí