Ruce tak při hlasování zvedli v souladu s doporučeními krajských radních i dvou výborů zastupitelstva (pro dopravu a pro životní prostředí a zemědělství), vycházejícími i z konzultací se starosty uplatňujících námitky svých obcí. O možnosti vybudovat mimoúrovňové křížení se dlouhodobě diskutuje – a často i s emocemi. Hodně slyšet jsou přitom nejenom individuální názory, ale právě i stanoviska celých obcí z Prahy-východ. Zastánci stavbu vehementně prosazují s tím, že by velkému množství lidí usnadnila cestování do zaměstnání; naopak odpůrci hovoří o tom, že by vedla ke zbytečnému zahlcování regionu dopravou – a jízdy do Prahy by vzhledem k dopravní situaci na dálnici stejně příliš nezlepšila.

Významnou roli v debatě o mimoúrovňové křižovatce také hraje dohadování o budoucím rozvoji vodochodského letiště. Pro jeho modernizaci spojenou se záměrem zavést pravidelný provoz nízkonákladových aerolinií by právě tato dopravní stavba měla podstatný význam. Plyne to i z dokumentace EIA – posuzování vlivu na životní prostředí – podle níž patří tato silniční dopravní stavba k důležitým podmínkám pro budoucí rozšíření vodochodského letiště.

Do klíčového dokumentu důležitého pro územní plánování kraje, schváleného zastupitelstvem již v roce 2014, se na rozdíl od dálniční křižovatky na D8 vrátily další dříve vyřazené záměry. Podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) se jedná o čtyři veřejně prospěšné stavby. „Jde o připravované akce, které musely být ze zásad územního rozvoje vyřazeny vzhledem k žalobám, které byly vůči nim uplatněny,“ vysvětlil, že nejde o nové záměry, ale o návrat těch dřívějších, jež dříve narazily na odpor. Jedná se o území pro rozvoj jiného letiště – o plochy poblíž Ruzyně – a dále o tři velké dopravní stavby. Těmi jsou Pražský okruh (úředně SOKP: Silniční okruh kolem Prahy) v jeho severozápadním a severovýchodním sektoru, Vestecká spojka zajišťující propojení dálnice D1 (Újezd) a „staré benešovské“ silnice II/603 (Vestec) – a také koridor železniční tratě číslo 221 v úseku Praha–Strančice.

Spalničky. Ilustrační foto.
Spalničky vyřadily z práce třináct záchranářů v kraji
Vítězem Krajské soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod, která se konala ve čtvrtek 26. dubna v Nymburku, jsou opět hasiči z hořovické stanice územního odboru Beroun.
Ve vyprošťování zůstávají krajskou jedničkou hasiči z Hořovic