„Vybavení je naprosto nedostatečné,“ zdůraznil Martin Macháček (STAN), když se na červnovém jednání krajského zastupitelstva rozhodovalo o penězích na činnost spolku Středočeské vodní cesty. Připomněl, že tyhle informace nemá z druhé ruky, ale jde o vlastní zkušenost. „Kraj by měl podporovat hlavně budování infrastruktury,“ zdůraznil, že je nutné zasadit se o především o vznik nových míst s možností přistání. „Kromě Kamýku není jiné přístaviště než soukromé můstky,“ nabídl své poznatky z Vltavy – s upozorněním, že není dobré soustřeďovat pozornost jen na Labe.

Potřebné je i mnohé další. Například čerpací stanice, aby nebylo třeba nosit k lodím palivo v kanystrech od silnice, upozornil Macháček. Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), podle jehož slov je v kraji celkem 280 kilometrů splavných řek, připomněl, že je třeba myslet nejen na čerpání pohonných hmot, ale i na další služby: na doplňování zásob pitné vody, odčerpávání fekálií či dobíjení baterií. „Je o to i zájem ze zahraničí,“ poznamenal Petrtýl, přičemž zmínil zvláště Holanďany a Němce. Řešit chybějící infrastrukturu je nicméně podle radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) úlohou státní organizace Ředitelství vodních cest.

Nový dotační program Středočeského kraje

Že se blýská na lepší časy i na krajské úrovni, naznačuje záměr středočeských radních zřídit nový zdroj dotací usnadňujících budování právě podobných zařízení: Středočeský Fond rozvoje doprovodné infrastruktury. Pokud na jednání chystaném na poslední srpnové pondělí odsouhlasí jeho vznik i zastupitelé, fungovat bude od 6. září a k rozdělení nabídne deset milionů korun. Ze slov radního Draxlera vyplývá, že dotace se nemají týkat pouze mokrých věcí. „Měl by sloužit k podpoře cestovního ruchu v oblasti karavaningu a rekreační plavby,“ přiblížil Draxler zaměření nového krajského fondu. „Suchá část“ má dokonce převažovat: předběžně je podle návrhu radních určeno šest milionů korun na tematické zadání nazvané Stanoviště pro obytná auta a karavany – a na druhé zadání s názvem Vývaziště připadají čtyři miliony.

Návrh připravený pro jednání zastupitelů počítá s tím, že, projekty na suchu by mohly získat vyšší podporu (maximálně dva miliony korun) než ty na březích (půl milionu). V obou případech je stanovena minimální spoluúčast žadatele na pět procent z celkových nákladů – a shodné je i to, že se musí jednat o stavební záměry, jež budou zcela dokončeny do konce roku 2020. O peníze se mohou ucházet obce a podnikající fyzické i právnické osoby. Podávat žádosti o dotace bude možné za dva měsíce. „V termínu od 9. října do 16. října,“ upřesnil radní Draxler.

Krajské dotace na budování zázemí pro karavany a lodě
* Tematické zadání Stanoviště pro obytná auta a karavany:
- Zahrnuje vybudování nového místa pro karavany či obytná auta nebo vybavení již existujícího takového místa (minimální rozměr jednoho místa je 8 x 3,5 metru)
- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 400 tisíc korun, maximální výše dosahuje dvou milionů
- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, sloupky pro připojení ke zdroji elektrické energie, výlevky chemického WC, výlevky odpadní vody, vývody pitné vody ve sloupcích, stavební práce a podobně

* Tematické zadání Vývaziště:
- Zahrnuje výstavbu plovoucího mola k přistávání rekreačních plavidel (minimální rozměry jsou 12 x 2 metry)
- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 200 tisíc korun, maximální výše dosahuje půl milionu
- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, stavební práce, pořízení plovoucího mola, výdaje spojené se získáním souhlasných stanovisek správce toku i Státní plavební správy a podobně

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje