Andresíková, kterou si lidé mohou pamatovat například coby čarodějnici v seriálu Arabela, pocházela z Kroměříže. Mnoho let působila také pro Československý a Český rozhlas, kde ztvárnila desítky rolí. Vychovala též plejádu nových moderátorů i herců, věnovala se rétorice, jevištní řeči, pohybové části i diplomacii.

Poslední měsíce života strávila Jana Andresíková v nemocničním zařízení po zlomenině nohy (krčku).

„V centru následné péče na Mělníku měla skvělou péči, jako i ostatní pacienti, skvěle se o ni starali,“ uvedl René Kekely.

„Bohužel po prodělaných mnoha onemocněních její tělo nápor oslabení z infekční nemoci bohužel nevydrželo,“ dodal Kekely.

O posledním rozloučení rozhodne rodina.