A jestliže počet „automobilových voličů“ celorepublikově dosáhl 1,7 tisíce, znamená to, že každý dvouapůltý z nich volil ve středních Čechách. Rekordní ostatně byl v mezikrajském srovnání i počet drive-in volebních stanovišť: po jednom v každém okrese, tedy 12. Největší zájem o příjezd k urnám projevili voliči z nejbližšího okolí metropole – jak na Praze-západ, tak na Praze-východ – a na Kladensku.

Stejné volební komise, složené vždy se tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem, i jejich urny se ještě uplatňují v případě volby do zvláštní volební schránky, jež je rovněž určena pro občany, kteří jsou kvůli koronaviru aktuálně v karanténě či izolaci – a neměli možnost zúčastnit se drive-in hlasování. O jejich příjezd v rámci celých středních Čech požádalo krajský úřad 336 lidí. Společně s těmi, kteří odvolili z auta, tak jde téměř přesně o tisícovku (1004).

O tom, kteří voliči využili těchto zvláštních způsobů hlasování, jsou informovány okrskové volební komise v místě trvalého bydliště. Příslušné lidi vyřadili ze svých voličských seznamů – není tedy možné hlasovat dvakrát: jednou ponovu v rámci „koronavirové nabídky“ a podruhé tradičním způsobem jako kdykoli dřív (a jak také bude hlasovat většina občanů, kteří se rozhodnou k volbám přijít). Ti, kteří volí v koronavirovém režimu, musí svůj nárok na zvláštní způsob hlasování prokázat. Potřebují tedy doklad o nařízení karantény či izolace od krajské hygienické stanice nebo potvrzení od praktického lékaře.

Středočeští hygienici v té souvislosti upozorňují, že o karanténě či izolaci u valné většiny lidí rozhodli právě praktičtí lékaři. „Osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře z důvodu pozitivity testu či nastoupení či ukončení karantény, jsou zaznamenány do seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb,“ uvedla ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygieny Blanka Kučerová. Upozornila, že jako akceptovatelný doklad o izolaci či karanténě může posloužit rovněž SMS zpráva od laboratoří či krajské hygienické stanice.

Někdy také lidé mohou mít doklad o nařízení izolace či karantény, který jim hygienici poslali poštou. „Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného registrujícího praktického lékaře,“ upřesnila Kučerová.