Razantní změna čeká v příštím roce obyvatele Veltrus. Město se rozhodlo zavést nový systém placení poplatků za odpady. Nyní se klasicky platí podle počtu přihlášených osob, od roku 2025 by se však mělo platit dle vyprodukovaného odpadu.

V ceně bude zohledněna velikost popelnic a četnost jejich svozu. „Výši poplatku tedy můžou občané ovlivnit volbou velikosti popelnice,“ uvádí na webu města. Tento způsob vybírání poplatků by měl být spravedlivější a motivační, jelikož lidé s nižší produkcí odpadu zaplatí méně.

Poplatek stále platí majitel nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek, které rozpočítá sumu stejným dílem mezi všechny obyvatele nemovitosti, přestože zde nemají trvalý pobyt. Svoz bude i nadále probíhat ve čtrnáctidenní frekvenci. K dispozici budou popelnice o objemech od 60 do 1 100 litrů, přičemž sazba poplatku bude činit 1 korunu za litr. Obyvatelé tak zaplatí za 60litrovou popelnici 1 560 korun, za 120litrovou 3 120 korun, za 240 litrovou 6 240 korun a za 1 100litrovou 28 600 korun.

Obyvatelé Veltrus nyní můžou využít dotazník, kde si zvolí změnu velikosti popelnic. Tím se usnadní další organizace. Město zprostředkuje nákup a distribuci nových popelnic, náklady však ponesou majitelé nemovitostí.