Dokonce prý vyměnil zámky – a ji nepustil
dovnitř ani za účasti policie. Nechala si v realitní kanceláři napsat
potvrzení, že podobné domy se zahradou se v místě pronajímají za 12 000
Kč měsíčně, a soudně se domáhala zaplacení 144 000 Kč. O tuto částku se
totiž exmanžel podle ní obohatil dvouletým pobytem v místech, kam ona
neměla přístup.

Okresní ani krajský soud však jejímu nároku nevyhověly. Poukázaly na
fakt, že v době mezi rozvodem manželství a vypořádáním majetku má každý
z exmanželů právo užívat celou nemovitost ve společném jmění. Nemůže mu
tudíž vznikat bezdůvodné obohacení. A jediný způsob, jak soudy mohou
zasáhnout, je rozhodnout o způsobu užívání oběma spoluvlastníky, pokud
se bývalí manželé nedokážou sami dohodnout. V tomto konkrétním případě
navíc soudy zdůraznily, že muž v domku nejen žil, ale také sám hradil
náklady související s užíváním nemovitosti i její běžnou údržbu.

Rozvedená paní se ale s neúspěchem nesmířila. Poukazovala na podobný
případ, který soud naopak jako bezdůvodné obohacení uzavřel. Námitka ale
neuspěla – s argumentem, že u každé věci je třeba vycházet z konkrétních
okolností daného případu a právní závěry nelze zobecňovat. Ani u
Nejvyššího soudu České republiky, kam žena svou při dohnala, nakonec
nevysoudila ani korun. Naopak – někdejšímu partnerovi musí zaplatit 13
050 Kč jako náhradu odměny pro jeho advokáta.