Ve třetím čtvrtletí loňského roku – tedy v „prázdninové“ sezoně od července do září – inspekce v hlavním městě a jeho středočeském okolí provedla 343 kontrol, z nichž 207 bylo takzvaně „se zjištěním“. Jinými slovy: prodejci neobstáli z 60,4 procenta. Celé tři pětiny! Přičemž je jen malou útěchou, že vedle nerespektování věkového limitu jsou v tomto čísle zahrnuta i další pochybení poškozující spotřebitele, za něž inspektoři ukládali pokuty.

Celorepublikově, jak vyplývá z informací mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha, byla situace skoro o pětinu „příznivější“: 43,0 procenta provinilců. Metropolitní region se přitom umístil úplně nejhůř. Byť je pravdou, že mu na paty šlapou kraje Olomoucký a Moravskoslezský s podílem prohřešků 57,6 procenta. Naproti tomu nejpříznivější byla situace v jižních Čechách a na Vysočině – s „jen“ čtvrtinovým podílem zjištěných nedostatků: 25,9 procenta. Na druhou stranu Deník zaznamenal i situaci, kdy si vzhledem k roušce na obličeji pokladní vyžádala předložení dokladů kvůli prověření data narození i od kupující, která, jak se ukázalo, byla starší než žena za kasou. Zákaznice sice netajila údiv – nicméně se to obešlo s úsměvy na obou stranách.

Celorepublikově inspekce při 1931 kontrolách zjistila 831 pochybení prodejců alkoholu a tabákových výrobků, z nichž nejčastějším prohřeškem bylo neseznámení spotřebitele s cenou zboží (361 případ); následovaly porušování zásad poctivosti prodeje (258). Přímo porušení zákazu prodeje nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let se týkalo 141 případů. Pomohlo v tom i vysílání volavek na kontrolní nákupy: inspekce má právo využít ke kontrolním nákupům mladistvé spolupracovníky a číhat, kde uspějí. Celkem podle Fröhlichových slov ČOI od 1. července do 30. září pravomocně uložila 653 pokut za více než 5,8 milionu korun.

Varováním pro majitele provozoven může být i zjištění, že na 21 místech inspektoři postrádali předpisové oznámení o zákazu prodeje kupujícím pod 18 let – a v 99 případech prodávající nevydali účtenku ani na vyžádání.