Dvě kárné žaloby na dvaapadesátiletého Jana Veselého podal předseda mělnického soudu Oldřich Kajzr v souvislosti s Veselého vedlejšími příjmy a kvůli jeho nahlížení do informačního systému. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dočasně zprostila Veselého funkce soudce, hrozilo mu i definitivní odejmutí taláru.

Podle první kárné žaloby se Veselý věnoval kromě svého povolání soudce i podnikání, vlastnil živnostenský list, měl jednu zaměstnankyni a byl také plátcem DPH. Podnikání přitom zákon soudcům zakazuje.

Veselý se dříve bránil tím, že živnostenský list používal pouze ke správě vlastního majetku, který získal jako dědictví, a zabývá se pouze správou budov a pronajímáním bytových i nebytových prostor. Veselého obhájce argumentoval u soudu tím, že existence živnostenského listu ještě neznamená, že jeho držitel aktivně podniká, a i podle zákona o soudcích má Veselý právo spravovat svůj majetek.

Kárný senát NSS mu dal v tomto za pravdu s tím, že majetek si neopatřil za účelem podnikání, ale zdědil jej po svých rodičích. Náplní jeho činnosti byla správa a pronajímání nemovitostí, což nijak nepoškozuje důstojnost funkce soudce.

Druhá žaloba mířila proti používání informačního systému ISAS, který Veselý podle Kajzra využíval k tomu, aby zjišťoval údaje a informace pro své soukromé účely, vyhledával spisy o sporech, které sám vedl.,

Veselého advokát upozornil, že nikde není stanovena přesná hranice toho, jak ISAS používat. Jediným limitem je, že údaje z tohoto systému nesmí být poskytovány nikomu mimo soud, což Veselý nedělal. Podle obhájce nahlížel pouze do spisů, do nichž by jako účastník nebo držitel plné moci měl nárok nahlížet i jinak.

Kárný senát v tomto případě rozdělil spisy, do kterých Veselý nahlížel, do několika skupin. Trest mu uložil za nahlížení do spisů, které mu nebyly svěřené ani nebyl v žádné části řízení jejich účastníkem s tím, že svým chováním ohrozil důvěru v nezávislé rozhodování soudu.

Žalobu na Veselého letos podal také předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, důvodem byly neúplné údaje v majetkovém přiznání. Kárný senát se jí dnes nezabýval.