Jako hlavní vysvětlení tak výrazného rozdílu se nabízejí právě covidové souvislosti. Loňský leden byl totiž ještě „normálním“ měsícem; dobou před nástupem koronavirové pandemie. Po Kutnohorsku, Rakovnicku, Benešovsku a Praze-západ policisté na Mělnicku v lednu zaevidovali čtvrtý nejnižší počet trestných činů v rámci kraje.

Kradlo se míň, ale vloupání přibylo

Jednoznačně v době od 1. do 31. ledna na Mělnicku převládala obecná kriminalita s 68 trestnými činy, což je o 21 méně než za stejné období v roce 2020, připomněla policejní mluvčí Markéta Johnová. „Převládají případy majetkové trestné činnosti,“ konstatovala s tím, že v prvním měsíci roku bylo z této oblasti zaevidováno 44 trestných činů – přičemž nejpočetněji jsou zastoupeny krádeže prosté (19) a krádeže vloupáním (18). Počet vloupaček se však proti loňsku znatelně zvýšil: o osm.

„Obecná kriminalita v sobě zahrnuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svojí společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti,“ poznamenala Johnová. Pokud jde o násilné skutky, byly v letošním roce zaznamenány jen čtyři: o rovných deset méně než před rokem. Zřejmě se tak projevují změny zvyklostí včetně omezení kontaktu mezi lidmi – a zčásti by bylo možno uvažovat i o souvislostech úbytku cizinců. V mravnostní kategorii policisté v okrese zaznamenali čtyři skutky – stejně jako před rokem. A šestnáct činů řazených pod trestnou činnost ostatní (kam například spadá kriminalita mládeže a páchaná na mládeži) představuje dokonce meziroční navýšení o dva.

„V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo v lednu rovněž k poklesu, a to o šest případů,“ odkázala Johnová na letošních 11 řešených skutků. Upřesnila, že ty jsou nenásilné; neteče při nich krev, neřinčí sklo – a pachatel se zpravidla ani neušpiní nebo neunaví. Jde nicméně o velké ekonomické kauzy, které mají mimořádný sociální a ekonomický dopadem na vnitřní stabilitu státu. „Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli takzvané praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí i ochrany autorských a průmyslových práv,“ vypočetla Johnová.

Z majetkových deliktů připomíná například různé formy podvodů a zpronevěr (čili defraudací). „V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě,“ upozornila policejní mluvčí. „Charakteristickým rysem je vysoká latence,“ konstatovala, že vše se většinou odehrává poměrně skrytě.

Vývoj kriminality na Mělnicku v lednu
(Údaje pro rok 2021 / rok 2020)
* Obecná kriminalita: 68 / 89
- z toho násilná: 4 / 14
- z toho mravnostní: 4 / 4
- z toho ostatní: 16 / 14
- z toho majetková: 44 / 57
+ z toho krádeže vloupáním: 18 / 10
+ z toho krádeže prosté: 19 / 28
+ z toho ostatní majetková kriminalita: 8 / 14
* Hospodářská kriminalita: 11 / 17
* Zbývající kriminalita: 15 / 44

Zdroj: Policie ČR