V sobotu zemřel účastník bojů na několika frontách druhé světové války, pilot legendární 310. československé stíhací perutě anglické RAF, plukovník Pavel Tauber.

V červnu by se dožil 88 let. Tauber se narodil 29. června 1920 v Postřekově a po záboru českého pohraničí byl nucen po nějaký čas žít na území německé „říše“ a pracovat v Norimberku.

Po obsazení zbytku okleštěné země nacisty uprchl v srpnu v 1939 do Polska, odkud se později dostal na území SSSR. Zde prožil spolu s dalšími emigranty dvacet měsíců strašlivého živoření v sovětském zajetí. Na jaře 1941 se mu podařilo odjet na Blízký Východ, kde se poprvé zapojil do bojů proti hitlerovcům.

Účastnil se známé bitvy u Tobrúku jako příslušník pozemních vojsk, která společně s Brity vytlačila německou armádu z afrického území. „Na původně hanlivou přezdívku „tobrúcké krysy“ jsme nakonec byli díky bitevním úspěchům hrdí,“ vzpomíná Pavel Tauber v knížce neratovického radního Miroslava Pavlíka Bojová cesta životem.

V létě 1942 se přihlásil na nábor do československé perutě britského letectva. Po výcviku v Anglii a Kanadě doprovázel na stíhačce spitfire bombardovací svazy nad Německo a u této bojové činnosti zůstal až do konce války. Podle hodnocení jeho nadřízených byl nadaným a vynikajícím pilotem. „S řízením letadel jsem nikdy neměl problémy,“ svěřil se veterán v knížce.

Po návratu do vlasti působil jako instruktor v letecké akademii, později jako civilní dopravní pilot u aerolinek, odkud byl po únoru 1948 vyhozen a několik let pronásledován komunistickým režimem. Sedmnáct let pak pracoval v Avii Letňan jako zámečník. V té době se oženil s Vlastou Putíkovou z Libiše, což rozhodlo o jeho dalším životě v Neratovicích.

V roce 1968 byl částečně rehabilitován a díky dobrému zdravotnímu stavu se mohl vrátit k profesi dopravního pilota, kterou vykonával až do odchodu do výslužby v roce 1977. Plné satisfakce se Tauberovi dostalo až po roce 1989.

Byl nositelem řady československých a zahraničních válečných vyznamenání, v roce 2000 obdržel Letecký záslužný kříž 3. stupně. Poslední rozloučení se zesnulým se podle slov radního Pavlíka koná v pátek ve 13.30 hodin ve smuteční síni lobkovického hřbitova.

Pavel Schebesta