Majetkového deliktu se pachateldopustil na podzim roku 2007; sotva šest týdnů poté, co byl na podmínku propuštěn z vězení, kam ho mimo jiné pro krádež poslal na 10 měsíců Okresní soud v Mělníku. Tentokrát si T. S. za své působiště vybralKladensko. V centru Velvar vstoupil 4. listopadu neuzamčenými dveřmi na soukromé pozemky a následně vnikl do dvou rodinných domků. Z jednoho si odnesl věci z 3815 Kč, ve druhém případě hodnota kořisti dosáhla 2452 Kč.

Za tohle strávit rok za mřížemi se ale T. S. nezamlouvalo a s výší trestu se nehodlal spokojit. Namítal, že ho soud nesprávně uznal vinným
trestnými činy krádeže a porušování domovní svobody, spáchanými v jednočinném souběhu, přičemž podle vlastních představ měl být odsouzen
pouze pro krádež. Do domů se totiž nevloupal, ale pouze vešel odemčenými dveřmi, aniž by musel násilím překovávat překážky bránící vstupu. A tím
pádem by očekával udělení nižšího trestu.

S těmito argumenty ovšem T. S. neuspěl ani u odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, ani následně po podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Odvolání bylo zamítnuto a dovolání zamítnuto jako zjevně neopodstatněné. „Skutkový stav zjištěný v posuzované věci evidentně naplňuje znaky obou
uvedených trestných činů,“ konstatoval předseda dovolacího senátu Petr Hrachovec.

Na rozdíl od často zažitých představ není podmínkou přísnější kvalifikace činu (a tím i udělení přísnějšího trestu) skutečnost, že
pachatel vnikl na místo činu násilím. Ke spáchání trestného činu porušování domovní svobody postačí, když nezvaný návštěvník vnikne
dovnitř. I ti pachatelé krádeží, kteří „pouze využili příležitost“, tak mohou mít v případě odhalení na krku více paragrafů, než by očekávali.

Jasná řeč paragrafů

- Trestného činu krádeže podle § 247 odst. l písm. a), e) trestního
zákona se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní,
způsobí tak škodu nikoli nepatrnou a byl za takový čin v posledních
třech letech odsouzen nebo potrestán.
- Trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. l
trestního zákona se dopustí mimo jiné ten, kdo neoprávněně vnikne do
domu nebo bytu jiného.
- Zákonným znakem žádného z obou trestných činů, jimiž byl obviněný
uznán vinným, není vloupání. Již z tohoto důvodu vloupání nemůže hrát
roli kritéria přípustnosti jednočinného souběhu obou trestných činů.
Znakem trestného činu krádeže by vloupání bylo za předpokladu, že by
obviněný byl uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. l
písm. b) trestního zákona.

Petr Hrachovec, soudce Nejvyššího soudu ČR v Brně