Kdo si o peníze smí požádat?
Základní podmínkou pro úspěch žádosti je, aby celkový příjem rodiny v předchozím roce nepřesáhl milion korun hrubého. Měsíční příjem rodiny by tedy neměl přesáhnout asi 83 tisíc korun. Jinak nezáleží na tom, zda jsou rodiče zaměstnáni, na mateřské či rodičovské, podnikají anebo zda jsou bez práce. O příspěvek mohou žádat také adoptivní rodiče nebo pěstouni, kteří se o dítě starají místo jeho biologických rodičů.

Jakých dětí se příspěvek týká?
Jde o děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, které mají v Česku trvalý pobyt a bydliště. Například čerstvě dospělí středoškoláci tak mají smůlu.

Někteří lidé měli po spuštění systému problém s Identitou občana a Portálem občana, nemohli se přihlásit. Kvůli náporu byl také systém pomalejší. Více čtěte zde:

Kdo si musí o příspěvek požádat?
Starat se o vyplacení dávky nemusí jen rodiče, kteří měli v červnu nárok na přídavek na dítě. „Naprostá většina těchto rodin má peníze již na účtech, nebo jim přijdou v následujících dnech,“ uvedla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Všichni ostatní zájemci si budou muset o příspěvek zažádat. Pokud tak učiní již 15. srpna a v dalších dnech, mohou dostat peníze již na začátku školního roku.

Jak lze o peníze požádat?
Žádosti půjde podávat od 15. srpna přes formulář na webu ministerstva práce na odkazu. „Lze to vyřídit i on-line z domova,“ slibuje mluvčí Davidová. Má to přesto jeden háček – žadatelé musí mít zřízenou elektronickou identitu (BankID, mobilní klíč eGovernmentu či jinou). „Tu však již většina lidí má, aniž by o tom třeba věděla. Například BankID využívá v mobilu nebo v počítači při přihlášení do elektronického bankovnictví zcela běžně bezmála pět milionů lidí,“ uvedla Davidová.

Proč je elektronická forma žádosti výhodná?
Proces se zjednodušuje jak pro úředníky, tak i pro samotné žadatele. Těm postačí přihlášení, a další údaje se mu v žádosti vyplní automaticky. Musí pak jen zadat jména a rodná čísla dětí, o jejichž příspěvek se jedná, případně tato data u partnera či manžela.

Jak se musí dokládat, že příjmy domácnosti nepřesáhly milion korun?
Bude stačit pouhé kliknutí do příslušné kolonky v elektronickém formuláři. „Ve finálním kroku je pak potřeba pouze zakliknout čestné prohlášení, že příjmy domácnosti v roce 2021 nepřesáhly jeden milion korun hrubého,“ uklidňuje Davidová s tím, že žádost nezabere víc než několik minut. „Není třeba do ní nahrávat žádné přílohy,“ zdůraznila. Úředníci si sami oprávněnost požadavků ověří u příslušného Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení.

Jaké příjmy se do celkového příjmu domácnosti započítávají?
Jde o ty příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Zejména tedy o příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nemovitostí, ale i dávky jako rodičovský příspěvek, nemocenská, výsluhový příspěvek, podpora v nezaměstnanosti či náhradní výživné. Nezahrnují se do ní naopak kupříkladu příjmy z kapitálového majetku jako z prodeje cenných papírů.

Co když dávám před internetem přednost osobnímu jednání?
Druhou možností je podat žádost rovněž již od pondělí na vybraných Czech POINTech na krajských, městských a obecních úřadech. Od 1. října půjde žádosti podávat rovněž v Czech POINTech u České pošty. Ani zde nebude potřeba nic dokládat, žadateli postačí pouze občanský průkaz. Pracovník Czech POINTu zadá jeho žádost rovněž elektronicky do systému, žadateli vydá potvrzení o žádosti.

Kdy je třeba žádat?
Lidé nemusí spěchat, možnost získat peníze budou mít až do poloviny příštího roku.

Jak bude příspěvek vyplacen?
Stejně jako všechny ostatní dávky, tedy buď převodem na účet žadatele, anebo složenkou.

Kde najdete podrobnější informace a odpovědi na další otázky

Formulář k vyplnění žádosti a odpovědi na další související otázky najdete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí