Mnohem intenzivněji se bude muset připravit na závěrečné zkoušky v autoškole Kamil Jirásek ze středních Čech. Volant nákladního auta se rozhodl vyměnit za autobusový. K tomu ovšem potřebuje rozšíření řidičského oprávnění o skupinu umožňující řízení hromadného prostředku. „Dostal jsem nabídku od kamaráda, která se neodmítá, a především budu víc doma s rodinou. To se hodí, protože v červnu očekáváme přírůstek,“ vysvětluje 36letý šofér.

Těžšího testu se však neobává. „S instruktorem jsme otázky už probírali, takže překvapení to není,“ podotýká.

S náročnějšími testy v autoškole musí počítat od pondělí 13. března všichni uchazeči o řidičské oprávnění na osobní vozy, nákladní vozy a nákladní soupravy. Ministerstvo dopravy představilo další novou sadu otázek. Počet testovacích úloh se tak rozroste o zhruba 150 na bezmála jeden tisíc. Z toho je 23 takzvaně pohyblivých úloh, tedy videí a animací.

„Testové otázky se tentokráte zaměřují na znalosti řidičů nákladních automobilů a autobusů hlavně s ohledem na jejich specifika, hmotnosti a tak dále. Díky novým testovým otázkám ověříme lépe znalosti řidičů kamionů i autobusů už při samotné zkoušce, a podpoříme tak bezpečnost silničního provozu,“ vysvětluje za odbor agend řidičů ministerstva dopravy Milan Janda.

Věří ve větší bezpečnost na silnicích

Aktuální sada otázek čerpá z podkladů od sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a také Policie České republiky. Zaměřené jsou na nejčastější problémy řidičů „velkých“ vozidel nad 3,5 tuny. „Věříme, že zkvalitnění samotné zkoušky o témata, problémy a hrozby, které často vnímáme od našich členů i běžných řidičů, pomůže zkvalitnit celý obor nákladní i osobní přepravy nad 3,5 tuny a obecně zlepšit bezpečnost provozu i mediální pohled na tento druh přepravy,“ zdůrazňuje za ČESMAD Bohemia Vladimír Kydlíček.

Zaměření otázek vítají i autoškoly. „Velmi nás těší, že aktuální sada nových testových otázek se zaměřuje i na témata sestavování souprav vozidel B, B+E a B96, na která se nás velmi často dotazují řidiči při školení prioritně s ohledem na rozvoj karavaningu. Nyní si ověříme tuto znalost už při samotných zkouškách pro získání řidičského oprávnění,“ oceňuje předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Nejde o konečný stav

Počet otázek v systémovém balíku není uzavřený. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky do konce letošního roku přibude dalších dvě stě otázek. Počet „živých“, tedy videí a animací, se zdvojnásobí, k tomu přibude cirka dvacet alternativ k původním videím. Ani to ale není konec. „V plánu máme další navyšování i v budoucích letech. Zavčas o tom budeme informovat,“ nastiňuje mluvčí resortu.

Zatímco v současné době závěrečný teoretický test obsahuje 25 otázek, v Evropské unii je to průměrně o patnáct úloh více. V budoucnu by se však měl i v Česku závěrečný test proměnit. „Pracujeme na zcela novém formátu teoretické zkoušky, aby odpovídala ještě více moderním trendům,“ poznamenává Jemelka.

Z novinek nemusí mít studenti autoškol obavy. Vše si mohou prostudovat na webové stránce noveotazky.cz. Ministerstvo dopravy neuvažuje, že by do budoucna volný přístup k nim zamezilo. Naopak. Zdůrazňuje, že volný přístup vede k tomu, že si mohou své znalosti otestovat, a tak se vlastně vzdělávat i ostatní řidiči. „Naším cílem není někoho u závěrečného testu překvapit nebo nachytat. Chceme, aby se lidé vzdělávali,“ dodává mluvčí resortu dopravy.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách. S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění.

Ukázka otázek z testu (Ministerstvo dopravy ČR)

Protijedoucí odbočující kamion

Otázka: Řidič nákladního vozidla ve vyobrazené dopravní situaci při odbočování vpravo s ohledem na rozměry vozidla musel nejdříve vybočit ze směru své jízdy vlevo a přitom

a) musel dát nejdříve znamení o změně směru jízdy vlevo a poté vpravo.
b) musel dávat pouze znamení o změně směru jízdy vpravo.
c) nemusel dávat znamení o změně směru jízdy.

Vyjíždějící autobus ze zastávky

Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič osobního motorového vozidla

a) nesměl umožnit vyjetí autobusu ze zastávky, protože by snížením rychlosti jízdy, případně zastavením, mohl ohrozit řidiče za ním jedoucích vozidel.
b) musel snížit rychlost jízdy, případně zastavit, aby umožnil vyjetí autobusu ze zastávky.
c) nemusel umožnit vyjetí autobusu ze zastávky, ale jedná se o slušnost vůči řidiči autobusu

Odbočující mix

Otázka: Provedl řidič nákladního vozidla ve vyobrazené dopravní situaci odbočení vlevo bezpečně a v souladu s pravidly silničního provozu?

a) Ne, měl omezený přímý výhled způsobený protijedoucím vozidlem odbočujícím vlevo a zároveň nezohlednil délku svého vozidla.
b) Ne, měl omezený přímý výhled způsobený protijedoucím vozidlem odbočujícím vlevo. Délku vozidla zohlednit nemusel.
c) Ano, řidič nákladního vozidla měl dostatečný rozhled a při odbočení neomezil ani neohrozil protijedoucího řidiče vozidla z výhledu

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR