3. srpen 1997: Miliardová škoda

Byť se čísla ohledně následků povodní stále upřesňují, ke třetímu srpnovému dni roku 1997 se počítá s tím, že jen v povodí řeky Moravy velká voda napáchala škody za jednu miliardu a šest set tisíc korun.

close 25 let od ničivých povodní info Zdroj: Deník zoom_in 25 let od ničivých povodní

Povodí Moravy plánuje do konce roku proinvestovat dle dobových zpráv 180 milionů korun - většina z těchto peněz poputuje na opravy poškozených hrází a vodních děl.

I jednotlivé postižené obce už mají na stole plány, co udělat, aby se povodeň neopakovala. Například i v Týnci, nejpostiženější obci Břeclavska, starosta jedná o návrhu protipovodňové ochrany.

Povodeň 1997

• Povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe, šlo tedy zejména o Moravu a Slezsko. Velká voda ovšem sužovala ve stejném termínu také například Polsko
• Záplavy způsobily intenzivní srážky
• Nejvíce pršelo ve dnech 4. až 8. července 1997
• Průtoky měly charaktery až 800leté povodně
• Zemřelo 50 lidí
• Zničeno nebo poškozeno bylo 29 tisíc domů
• Škody přesáhly šedesát miliard korun

Zdroj: Povodí Moravy

Povodeň 1997 den po dni: