„Bylo jasné, že migrační vlna se nám nevyhne,“ uvedl jeden z autorů projektu Michal Novák. Na internetu je řada portálů, která do češtiny překládá různé jazyky, a to i ve větších celcích. Často se ale stává, že během překladu dojde ke změně významu a celý celek nakonec nedává smysl. Bez základní znalosti daného jazyka si toho uživatel povšimne jen těžko.

S překladačem z matfyzu by tomu tak ale být nemělo. „Největším problémem bývá, že se překládá přes mezikrok, přes angličtinu. A tam se vytrácí třeba skloňování a podobně. Náš překladač ale pracuje jen mezi ukrajinštinou a češtinou, mezikrok vypadl,“ vysvětlil vylepšení další z autorů Jindřich Libovický.

Ukrajinština je východoslovanský jazyk, nejvíce příbuzný ruštině, běloruštině a také polštině. S češtinou si tolik blízký není, celou řadu věcí má ale společných. „Především jsou si jazyky podobné v gramatice. Skloňování a časování je podobné,“ poznamenala tlumočnice a překladatelka Oksana Rišková.

Automatický překladač vývojářů z Karlovy univerzity obsahuje přes sedm milionů vět. Překladač si mohou na internetu vyhledat sami Ukrajinci, ale i Češi, protože překládá z obou jazyků. Stačí mobil nebo notebook.

Dvě stě tisíc požadavků za víkend

Univerzitní tým navíc spolupracuje s pražským magistrátem a také projektem Pomáhej Ukrajině. O tom, že se mezi uprchlíky povědomí o něm zvyšuje, nasvědčují i čísla. „V průběhu víkendu překladač zpracoval dvě stě tisíc požadavků,“ uvedl Libovický. Stávající verze překladače není finální, výzkumníci ji totiž dál vylepšují.

Ukrajinské velvyslanectví v České republice uvádí, že na Ukrajině žije 130 různých národností. Více než dvě třetiny z nich jsou Ukrajinci, kolem 17 procent obyvatel se hlásí k ruské národnosti. Žijí tu ale také různá etnika, jako jsou Rusíni, Karaité, Tataři a další. Jsou hrdí na svá kulturní specifika, kam často patří i vlastní jazyk.

Podle Oxany Rishko je ale v podstatě vyloučené, že by ukrajinštinu etnické skupiny neovládaly. „Samozřejmě mají různé dialekty a pokud v nich mluví, tak si třeba obyvatel Zakarpatí s obyvatelem Doněcka skutečně moc nepohovoří,“ říká. „Ale ukrajinština je úřední jazyk a je v podstatě vyloučené, aby ho někdo neovládal. To by šlo skutečně o vzácné výjimky,“ uzavírá překladatelka.