Budou žáci devátých ročníků podávat jiný počet přihlášek?
Ano, to je jedna z největších změn. V současné době je možné do prvního kola přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky. Nově by to měly být minimálně tři, v případě škol s talentovými zkouškami až pět. Uchazeči budou v přihláškách označovat školu, kterou preferují nejvíc. Po vyhodnocení výsledků je pak informační systém přiřadí do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati. „Odpadne tak celý proces zápisových lístků, hned na startu se bude vědět, kam byl kdo přijat,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže na ministerstvu školství Jan Mareš.

Zůstanou druhá kola?
Zůstanou, stejně jako možnost uspořádat i třeba třetí či čtvrté kolo. Druhé proběhne stejně jako první, jen se v něm zohlední výsledky kola prvního. Počet pokusů na složení jednotné zkoušky zůstane zachován. „Pro všechny uchazeče zůstane, že mají dva pokusy o složení,“ potvrdil ministr školství Mikuláš Bek.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zjednoduší se způsob podávání přihlášek?
Podle novely budou tři možnosti, jak přihlášku podat. Týká se to jak maturitních, tak učebních oborů. Prvním způsobem bude elektronická forma na základě prokázání elektronické totožnosti nebo bez prokázání totožnosti výpisem z elektronického systému. Zůstane ale zachována i klasická papírová cesta podání přihlášky. „Stav digitalizace v populaci není zatím takový, aby proces zvládli všichni, takže bude umožněno podat přihlášku i v listinné podobě,“ upozornil Mareš.

Kdy se budou přihlášky podávat?
Termín podání přihlášky do prvního kola navrhuje ministerstvo pro rok 2024 k 20. únoru. Zkoušky proběhnou podle sdělení resortu v druhé polovině dubna. Období, ve kterém budou moci školy přijímací řízení pořádat, se vzhledem k vyššímu počtu přihlášek pravděpodobně prodlouží.

V jaké fázi návrh zákona je a kdy by mohl začít platit?
Připravované změny oznámili zástupci resortu školství na schůzi sněmovního výboru na konci léta. Je vůle je prosadit rychle. Dle sdělení ministerstva se na podpoře návrhu shodli zástupci všech parlamentních stran a pokud ho poslanci podpoří, má novela zákona platit už od jara 2024 a dotknout se tak současných deváťáků. Podporu zřejmě najde i v Senátu, pro přijetí se vyslovil například 1. místopředseda horní komory Jiří Drahoš. „Pevně věřím, že po schválení Poslaneckou sněmovnou projde novela hladce také u nás v Senátu a přinese již v tomto školním roce spravedlivější a méně stresující průběh přijímacího řízení, doplnil.

Vyžádá se změna nějaké náklady z rozpočtu?
Při zavedení Informačního systému elektronické přihlášky (Isep) se počítá s náklady okolo čtyř až šesti milionů korun. Podle důvodové zprávy novely prostředky poplynou z Fondu reprodukce majetku Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Dál úředníci naopak očekávají, že nový systém pomůže prostředky uspořit. „Dopady do ostatních veřejných rozpočtů nejsou předpokládány, naopak jsou předpokládané celkové úspory do časových i finančních rozpočtů rodin všech uchazečů o střední vzdělávání,“ zdůvodnil dokument.