Škola má pro první třídy vyhrazenou samostatnou budovu nacházející se tři minuty chůze od sídla školy a ostatních tříd. Obě pracoviště se nacházejí v klidné a zelené části městského sídliště. Hodiny tělesné výchovy mají žáci ve dvou tělocvičnách a na jednom venkovním hřišti s umělým povrchem.

Výuka probíhá kromě standardních učeben také ve dvou učebnách výpočetní techniky, dále v odborných učebnách přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, cizích jazyků a pracovního vyučování; základy přípravy potravin si děti zkoušejí ve cvičné kuchyňce. Všechny odborné učebny, první a druhé třídy a některé další třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Velkou devizou školy jsou třídy se sportovním zaměřením: na druhém stupni je to vždy jedna třída v ročníku. Lyžařského kurzu se ale účastní všichni žáci 7. tříd. Pravidelně se také organizují výjezdy do německy a anglicky mluvících zemí. 

close Třída 1.A info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

Třída 1.A

close Třída 1.A info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

Třída 1.A

close Třída 1.A info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

Třída 1.A

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 9. října 2019 představíme děti ze ZŠ ING. M. Plesingera.