Někteří majitelé lesů ale hrozí, že kvůli této změně budou usilovat o omezení pohybu cyklistů na lesních cestách s větším pohybem těžké techniky. Nelze totiž podle nich zajistit dodržování zákona. Takový výklad zásadně odmítá ministerstvo dopravy.

Jednou z cest, kde lesníci usilují o umístění zákazové značky pro cyklisty, je ta v majetku Lesního družstva Přibyslav poblíž města Ždírce nad Doubravou. Denně tudy projede i dvacet souprav těžké lesní techniky, v případě příznivého počasí ovšem i spousta cyklistů.

Míjení cyklistů a lesní techniky tu zatím na úzké cestě funguje bezproblémově. „Naučili jsme se vzájemné tolerance bez toho, aby někdo musel něco řešit,“ říká předseda zmíněného družstva a zároveň šéf Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky (SVOL ČR) Jiří Svoboda. Ten vidí problém ve znění zákona.

„Jde nám o to, že nyní někdo někomu zcela jednostranně posílí jeho práva, na úkor nás. Jsou to naše cesty, my jsme je vybudovali za naše peníze, za vlastní peníze se staráme o jejich údržbu. A najednou někdo přijde s tím, že cyklisté mají na cestách větší práva než my,“ zlobí se Svoboda.

Jednotný postoj 

Postoj soukromých vlastníků lesů je podle něj k problematice jednotný. Stejným způsobem chtějí situaci řešit i další desítky lesníků. Jde jim o princip, kdy podle nich mezi stromy nelze odstupy legálně dodržet. „Kdyby ze zákona byly vyjmuty účelové komunikace, nemuseli bychom nyní řešit takové věci. Na silnicích má zákon rozhodně své opodstatnění,“ myslí si Svoboda.

Podle ministerstva dopravy ovšem nedávno přijatý zákon pohyb techniky neomezuje. „Nic se z logiky věci novým zákonem oproti stávajícímu stavu nezmění. Situace setkání cyklisty s lesním strojem není nová. Na úzkých lesních cestách se cyklisté nepředjíždějí již dnes a cyklista v případě projetí lesního vozidla uvolní cestu. A zákazové značky dnes kvůli nemnoha případům předjíždění umisťovány v lesích nejsou,“ reaguje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Stejné pravidlo se týká i veřejně přístupných účelových pozemních komunikací. Resort dopravy zdůrazňuje, že se pro dodržování odstupu musí v rámci zákona jednat o předjíždění a nikoliv objíždění. „A k předjíždění na těchto cestách z podstaty věci bude docházet jen těžko,“ podotýká Jemelka.

Omezení cyklistů na lesních cestách, a to včetně míst, kudy projíždí ve větší frekvenci lesní technika, odmítá i právník a iniciátor zákona Tomáš Kindl. Ten místo vášnivých emocí nabádá k zachování ohleduplnosti.

Absurdní názor? 

„Názor spolku SVOL ČR je zcela absurdní. Pokud je lesní cesta široká akorát na jeden traktor, je logické, že zde bezpečně není možné předjíždět vůbec. Pomalejší prostě musí na vhodném místě zastavit a uvolnit cestu. Hlavní je vzájemná ohleduplnost,“ říká právník.

„Nestrašme, žádný ‚kolaps dopravy v lesích‘ ani jinde nehrozí. Negativní emoce se brzy uklidní a na bezpečné předjíždění cyklistů si zvykneme podobně jako na kdysi zavedenou přednost chodců na přechodech,“ myslí si Kindl.

Pokud by přeci jen od Nového roku docházelo k omezení průjezdnosti některých lesních cest, citelně by se vše podepsalo především na tuzemském cykloturismu. Česko je totiž protkáno sítí tras o celkové délce 38 tisíc kilometrů, spousta úseků vede i přes soukromé lesy a jejich majiteli vybudované cesty. Do řady míst se nedá jinudy dostat.

„Byla by to katastrofa. Pokud by k tomu došlo, muselo by dojít k přeznačení tras, některé by zanikly. Navíc v mnoha případech se jedná o jediné cesty, kudy mohou cyklisté oblastí projet. Uvažování o zákazech nechápu. Vždycky je to o určitém respektu a toleranci,“ dodává za Klub českých turistů Pavel Přílepek.