Budova prochází neustálou modernizací, aby svým vybavením a zázemím držela krok s dobou. Žákům slouží klasické učebny, dále jedna učebna s výpočetní technikou, tělocvična, školní zahrada a hřiště s umělým povrchem. Postupně dochází k zavedení internetu do všech tříd.

Škola je organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. První třída je určena pro žáky prvního ročníku, druhá třída sdružuje děti druhého a čtvrtého ročníku a třetí třída třetí a pátý ročník.

První třídu má na starosti paní učitelka Jaroslava Havelková, která sbírala praktické pedagogické zkušenosti v Německu i na Olympu fungujícího moderního vzdělávání: ve Finsku. Do své práce s dětmi zapojuje co nejvíce z nabytých dovedností a postupů, včetně prvků montessori pedagogiky. Tedy ty, které se dají nejlépe aplikovat a také nejlépe fungují v malém kolektivu, což je přesně případ vtelenské školy, a také důvod, proč paní učitelka pracuje ve škole podobného „rodinného“ typu.

Součástí vzdělávání a výchovy prvňáčků ve Vtelně je také cvičení jógy, kterému se s dětmi paní učitelka věnuje. Mají pro podobné činnosti vyžadující více prostoru vyhrazené místo v zadní části třídy.

close První ročník info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

První třída

close První ročník info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

close První ročník info Zdroj: Deník / Radek Nešetřil zoom_in

Ve středu 20. listopadu představíme v tištěném vydání Mělnického deníku děti ze ZŠ Mšeno.