Jednou z priorit školy je pokračovat v zavádění moderních technologií: rodiče i žáci si například už zvykli na používání elektronické žákovské knížky, které mají v pátých až devátých ročnících, učitelé zase zapisují záznamy o hodinách do elektronické třídní knihy. Také se ale škola soustředí na zlepšování fyzického zázemí školy, jako jsou WC kabinky, obložení obou tělocvičen, školní zahrada, nová kašna před školou s hmyzím domečkem apod. Ale ze všeho nejvíce se samozřejmě škola snaží dbát na udržení a zlepšování dobrých výsledků žáků a jejich úspěšný vstup do života po ukončení základní školní docházky.

Na škole je velká možnost účasti dětí v zájmových kroužcích: jedná se o flétnu, cvičení, orientální tanec, hravou angličtinu pro 1. stupeň, výtvarný kroužek, florbal, hraní si s češtinou a matematika pro život. Rodiče za vybraný kroužek platí pouhých 400 korun za pololetí. Zájmové vzdělávání je i ve školní družině; pro činnost družiny se využívá tělocvičny, hřiště, heren, kuchyňky i zahrady.

ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. AZdroj: Deník / Radek Nešetřil

ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. AZdroj: Deník / Radek Nešetřil
ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. AZdroj: Deník / Radek Nešetřil

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 22. ledna představíme další děti ze ZŠ Neratovice.