Na oslavách se představily zájmové útvary, většinou kroužky. Jaké máte v nabídce?
Na začátku tohoto školního roku jsme nabízeli 67 zájmových útvarů. Jejich spektrum je opravdu široké: výtvarné, keramické, taneční, programování, angličtina, šachy, dramatický kroužek, florball, míčové hry, stolní tenis, aikido, kick-box…

Kolik dětí a v jakém věku je letos navštěvuje?
Celkem 1053 dětí. Ti nejmenší od jednoho roku navštěvují s rodiči kluby Sluníčko, Cvičeníčko a Barvičku. Okolo třetího roku začínají chodit děti do útvarů samostatně. Nejvíce máme ale děti mladšího a staršího školního věku. Naším přáním je, aby se zapojilo do našich činností více dospívající mládeže.

Co dnešní děti láká ve volném čase nejvíce – jsou to hlavně počítače?
Počítače už nejsou největším lákadlem, protože většina dětí má dnes počítač doma. Velká návštěvnost je ve všech tanečních útvarech: Rytmice, Taneční skupině Naděje i v Orientálních tancích.Trvalý zájem je o výtvarné a keramické útvary.

Zaznamenaly některé vaše kroužky úspěchy v soutěžích?
Na předním místě bych jmenovala Taneční skupiny Naděje. Právě ty pod vedením Veroniky Novákové získávají první místa v tanečních soutěžích. Pravidelně se probojovávají na mistrovství republiky. V loňském roce postoupily až na mistrovství světa. Diplomy a medaile vozí také naši šachisté, orientální tanečnice a malí keramici.

Vedle kroužků nabízíte dětem i četné akce, jaké připravujete ještě do konce tohoto školního roku?
Samozřejmě musíme s dětmi oslavit jejich den. Akci, která se koná ve čtvrtek 27. května, jsme pojali netradičně. Děti čeká dobrodružná cesta, která začíná na dětském hřišti pod mateřskou školou v Mikovicích od 16 hodin. Dále pořádáme 1.června Recitační soutěž v rámci 15. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2010. Přihlášky přijímáme do 24. května. Velké akce proběhnou během Dnů Kralup, do kterých se už tradičně DDM zapojuje. Naše taneční útvary zahajují tyto Dny 2. června na hřišti TJ Sokol. V pátek 4. června tam budou celý den připraveny hry a soutěže pro děti ve spolupráci se základní školou Komenského. V sobotu 5. června pořádáme tradiční Turnaj století v malé kopané na fotbalovém hřišti Slavoj Mikovice a v neděli 6. června Dny Kralup vyvrcholí Studentským Majálesem. Pro jeho pořádání se rozhodl studentský parlament města při domu dětí a mládeže.

Počítáte i s letními tábory pro děti?
Letní tábory jsou nedílnou součástí naší práce. Letos společně s městem pořádáme III. ročník Mezinárodního tábora pro děti z Kralup nad Vltavou, slovenského Komárna, maďarského Komaromu, rumunského Sebes a polské Gorlice. Dále nabízíme tři tábory, které se konají během srpna v Mokrosukách u Sušice. Taneční skupiny Naděje pod vedením paní Veroniky Novákové se účastní čtrnáctidenního soustředění v Louňovicích pod Blaníkem.

Oslavili jste deset let, jaký bude ten následující, jedenáctý? Chystáte nějaké novinky?
Jedenáctý rok pro nás bude stejně pracovní jako ten letošní. Budeme se snažit dětem nabídnout co nejširší paletu zájmových útvarů a akcí. Nově budeme nabízet například zájmový útvar paličkování nebo prodloužené víkendy v Mokrosukách. Podrobný rozpis zájmových útvarů bude zveřejněn během měsíce června na našich webových stránkách.

Marie Blažková pracuje celý život s dětmi, v minulosti jako vychovatelka nebo učitelka a ředitelka mateřské školy, od roku 2000 je ředitelkou Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou. Ve městě, kde žije přes pětadvacet let, působí i jako zastupitelka a členka rady města. Je vdaná, vychovala tři děti. Všechen svůj volný čas, pokud jí nějaký zbyde, věnuje svým dvěma vnučkám. Mezi její koníčky patří také myslivost a vaření. Ve své práci se řídí krédem: Všechno je v lidech, dobrým slovem zmůžeš nejvíc.