Střední Čechy Situaci, kdy stavba potřebného obchvatu Kralup nad Vltavou nepůjde podle plánu, nechtějí představitelé Středočeského kraje dopustit. Rozhodli se proto, že podají kasační stížnost proti soudnímu verdiktu, který zkomplikoval zamýšlenou výstavbu obchvatu Kralup nad Vltavou na Mělnicku. Žalobu na zrušení záměru veřejně prospěšné stavby podala obec Tuchoměřice, ležící u trasy obchvatu. Kraj rozhodnutí soudu napadne a zároveň už jednal s Tuchoměřickými o kompromisním řešení.

Problémy postihují celou propojku

„Pokud bychom neuspěli se zrušením soudního rozhodnutí, znamenalo by to citelnou ránu pro naše plány, ale především pro všechny motoristy, kteří po frekventované trase mezi rychlostí silnicí R7 a dálnicí D8 přes Kralupy jezdí, a samozřejmě také pro obyvatele Kralup a všech dalších obcí, kteří dnes trpí nadměrným provozem na stávajících komunikacích," poznamenal hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Možnost, že by se koridor mezi obcemi Tuchoměřice a Tursko přidala do druhé etapy výstavby propojení mezi silnicí R7 a dálnicí D8 by bylo podle hejtmana nepředstavitelné. Totiž první část spojení by už bylo hotové a okolní obce by neustály dopravu, která se s otevřením zvedne.

„Zrušení Zásad územního rozhodnutí, jež se k této stavbě váží, a jejich nové vypracování a schválení by celou akci zpozdilo nejméně o dva roky, což by pro nás znamenalo mimo jiné i závažné komplikace při podávání žádosti o dotaci na stavbu od ministerstva dopravy," připomněl hejtman. Tuchoměřičtí podle Petery napadli nejen napojení na R7, které leží přímo v jejich katastru, ale i celou trasu nové silnice až k Tursku.

Na jednání se zástupci kraje podle něj uznali, že neměli v úmyslu shodit celý projekt výstavby první fáze obchvatu, ale jen zabránit výstavbě jedné větve napojení na silnici R7 ve svém katastru.

Dohodli se tedy, že v projektu zachovají jen druhou větev, která ústí u obce Středokluky. Na oplátku Tuchoměřičtí podpoří krajskou snahu o zrušení soudního rozhodnutí. To musí ještě schválit zastupitelstvo obce.

Cena nové propojovací silnice v úseku R7 D8 byla odhadnuta na více než 4,5 miliardy korun a s financováním by měla kraji výrazně pomoci dotace z ministerstva dopravy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou hodlá kraj zažádat. Vláda by se tím měla zabývat v září. Investorem by se tak stal Středočeský kraj.

Propojení R7 a D8
Stavba celé nové silnice o celkové délce zhruba 18 kilometrů bude rozdělena do tří etap. V první fázi by měla zbavit dopravní zátěže obce mezi sjezdem z R7 u Tuchoměřic a Kralupy, kde se napojí na obchvat města.
Druhou etapu představuje samotný obchvat Kralup, jenž bude veden západně k obci Debrno a vyústí u Kovošrotu napojením na stávající silnici třetí třídy Součástí této fáze bude mj. i výstavba dvou nových mostů přes hluboké údolí Turského potoka a přes Vltavu.
Závěrečná etapa pak propojí obchvat v okolí Chvatěrub se silnicí druhé třídy před obcí Úžice, kde dojde k připojení na dálnici D8.