Před publikem děti zazpívaly, ukázaly, jaké dovednosti získaly v hodinách cvičení, zatančily široké spektrum tanců jako hip - hop, street - dance, prezentovaly se v moderním scénickém tanci, stepovaly, předvedly i ukázku tanečního fitness programu zumba. Zahrály také na klavír a kytary, recitovaly. Své vystoupení uvedl i dramatický kroužek.

Stranou nezůstaly ani děti ze zájmového útvaru „Aikido“, které společně se svými kouči uvedli poutavé pásmo z tréninku japonského umění sebeobrany.

Diváky zaujalo i v žonglování se světelnými kužely v ztemnělém sále kulturního domu, kde se dvouhodinová „férie“ konala.

V prostorách kulturního domu mohli rodiče vidět i práce dětí ze zájmových útvarů DDM Kralupy, které se nemohly na jevišti prezentovat – například z kategorie tzv. malování světlem, olejomalba, kreslení a keramika.

V závěru akademie představitelky Domu dětí a mládeže Kralupy předaly Lukáši Jandovi a jeho mamince symbolický šek na částku 10 800 korun. Chlapec trpí svalovou dystrofií a je upoután na invalidním vozíku. Jednalo se o výtěžek nedávného charitativního běhu městem Kralupy, zorganizovaného DDM Kralupy, jehož se zúčastnilo 47 dětí a 86 dospělých.

J. Herain