Vydání takzvaného příslibu pověření k poskytování sociální služby vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „Naše podpora projektu denního stacionáře, který plánuje vybudovat kralupská Charita, je prvním krokem k zařazení této služby do krajské Sítě poskytovatelů sociálních služeb, a tím i k zajištění financování z krajských, respektive státních zdrojů.“

Hrabánek připomněl, že v krajské Síti zatím služby těchto denních stacionářů chybí, počítá s nimi ale plán rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje.

Krajští zastupitelé podpořili kromě denního stacionáře také projekt vybudování zázemí pro služby osobní asistence. Tento typ služby podle Hrabánka umožňuje žít lidem se sníženou soběstačností ve vlastním sociálním prostředí a doplňuje péči v době, kdy ji rodiny nemohou zajistit. Především jde o seniory

K naplnění příslibu zařazení denního stacionáře do krajské Sítě dojde v době, kdy bude projekt připraven a Charita Kralupy nad Vltavou podá žádost v rámci připomínkového řízení.