Jako divadelní komedie mizerného autora vyzněla středeční diskuse zastupitelů kolem žádosti Farní charity o dotaci na pečovatelskou službu. Jejím výsledkem byly dva návrhy smetené se stolu a zamčený měšec s městskými penězi.

Charita letos žádala o příspěvek už počtvrté. Přestože snížila svůj požadavek oproti červnovému pokusu na pouhých 300 tisíc korun, neuspěla. Starosta Miroslav Lid uvedl, že v Čelákovicích, kde také působí dvě pečovatelské služby, dostala Charita pouhých sto tisíc. „To nejde porovnávat – naši klienti jsou více nemocní, potřebují asistenční službu a pečovatelky k nim musí docházet ráno, přes den i večer, proto stojí víc peněz,“ vysvětlila ředitelka Farní charity Miloslava Machovcová, která žádost v sále formulovala jako prosbu o pomoc.

Diskuse se vzápětí změnila ve frašku. „Musíme uvážlivě nakládat s obecními penězi,“ tvrdili zastupitelé, kteří jsou známí jako odpůrci charitní služby, když chvíli předtím zvedli ruce pro miliony na sport.

Ivan Šenkýř uvedl, že klienti mohou dostat příspěvek podle zákona o sociálních službách. „Na něj skoro nikdo nedosáhne, pokud není třeba beznohý,“ apelovala na solidaritu se seniory Ludmila Košťálová, která v po zamítnutí dotace v červnu na protest opustila zasedání. „Zkuste si v osmdesáti letech sami umýt okna!“ vysvětlovala smysl péče o klienty. Marně.

Sbor smetl nejen původní žádost, ale i kompromisní návrh starosty Lida na 160 tisíc. „To je neskutečné – tady lítaly miliony pro sportovce a pro seniory nejste ochotní dát tři sta tisíc?“ komentoval hlasování Miloslav Mišner.

Zástupci charity odešli ze schůze znechucení. „Budeme muset propouštět pečovatelky a omezit počet klientů,“ řekla u východu otřeseně ekonomka Charity Hana Neumitková.

Charitní služba si přitom shání většinu peněz sama od jiných subjektů a ostatní města a obce, kde působí, jí finanční pomoc schvalují bez průtahů.