Ctirad Mikeš (Mé město), starosta Mělníka
Rozhodnutí občanů Velké Británie mě nepřekvapilo. Ten, kdo sledoval problémy nižší střední vrstvy, které byly způsobeny mimo jiné též dlouhodobým podceňováním problému se začleňováním migrantů do společnost a neschopností lídrů EU řešit stávající migrační krizi, musel dospět k závěru, že stávající fungování EU v této podobě není možné. Politiku EU totiž neurčují volení zástupci, ale technokratická třída úředníků, kteří nevědí vůbec nic o problémech jednotlivých států EU.
Tato skupina lidí nebyla volena a nemá žádnou odpovědnost. V rámci velké myšlenky činění dobra provádí tito úředníci sociální inženýrství, které znamená omezení individuálních a skupinových práv občanů EU.
Obávám se, že rozhodnutí bude znamenat rozpad Velké Británie, kdy z tohoto svazku vystoupí Gibraltar, Severní Irsko a Skotsko. Zůstane pouze „Malá Anglie".
Rozhodnutí Britů znamená, že se otázka referenda o setrvání naší republiky v EU stane hlavním tématem možná už krajských voleb, určitě voleb celostátních v příštím roce.
Nejsem přesvědčen, že EU je schopna se rychle reformovat, spíše se obávám, že bude mít zájem potrestat Velkou Británii za její opovážlivost, že dobrovolně ze svazku odešla.
Tím ovšem dojde k ještě většímu odporu běžného občana EU i ČR nejen vůči EU a Evropské komisi, ale i k establishmentu ve vedení jednotlivých národních států.
Tím vším se vytvoří podmínky pro růst populismu a iracionality nejen v ČR, ale v celé EU.
Dominový efekt vystoupení dalších států je dnes reálnou hrozbou pro myšlenku sjednocené Evropy.

Jiřina Fialová (KSČM), radní Středočeského kraje
V tuto chvíli se můžeme pouze dohadovat o dopadech jak na Velkou Británii, tak na české občany, potažmo obyvatele Mělnicka a místní ekonomiku. Myslím, že s jistotou můžeme říct pouze to, že k nějakým změnám zřejmě dojde, ale přesně určit je nedokážeme.
Podle mého názoru se změny dotknou cestování a pracovních příležitostí, kdy pro cestu do Velké Británie bude opět potřeba cestovního pasu a pracovní povolení nebude možné získat tak jednoduše jako nyní. Určitě dojde i ke změně u vývozu a dovozu zboží.
Napadají mě další a další otázky, například jak to budou mít Češi pracující ve Velké Británii se zdravotním pojištěním? Jak to bude s našimi Romy, kteří do Británie odešli? Co další státy EU, nebudou Británii následovat? Na tyto otázky nám ale odpoví až čas.

Lenka Mrzílková (STAN), starostka Neratovic
Výsledek hlasování je pro mě špatnou zprávou a dokladem toho, že se britští občané s evropskou integrací neztotožnili.
Respektuji jejich rozhodnutí, ale obávám se, že nyní dojde ke snížení stability v Evropě, která je už nyní narušena neregulovaným přílivem migrantů.
A jak naznačily výsledky hlasování v některých regionech Británie, které jsou na podpoře z EU závislé, i sama Velká Británie se možná bude potýkat s udržením své celistvosti.
Na druhou stranu je toto rozhodnutí důrazným signálem pro elity EU ke změně svého fungování a k větší snaze své záměry vysvětlovat a obhajovat, aby je občané pochopili a akceptovali.
O konkrétních dopadech na Českou republiku či přímo na obyvatele našeho regionu však nechci spekulovat.

Martin Mach (SZ), starosta Mšena, kandidát do Senátu ČR
Dle mého názoru je výsledek britského referenda jednoznačně špatnou zprávou, a to jak pro Británii, tak pro zbytek Evropy i světa. Obávám se totiž, že je to pouze začátek rozkladného procesu v Evropě, který povede k jejímu oslabení vzhledem k okolnímu světu jak politicky, tak ekonomicky. Přičtu-li k tomu vrůstající nacionalistické tendence v mnoha zemích Evropy a „hnědnutí" politiky v některých zemích a současnou agresivní politiku Ruska, je na místě mít z dalšího vývoje obavy.
Dnešní situace by měla být výzvou pro všechny odpovědné politiky a voliče k zamyšlení, jak podpořit myšlenku jednotné EU jakožto záruky prosperity, míru a občanských svobod na kontinentu.
Bezprostřední negativní dopady na naše občany se pravděpodobně projeví v horizontu několika let v podobě vízové povinnosti (možná jen pro pracovní pobyty), možného zdražení britského zboží (zavedení cel) a mírným zpomalením růstu tuzemské ekonomiky. Jednotný evropský pracovní trh přijde o svou velkou část, pracovat v Británii bude obtížnější, stejně tak tam studovat.
Největší rizika však spatřuji v dalším politickém vývoji v Evropě, kdyby štěpení pokračovalo, budou dopady pro nás všechny daleko citelnější a závažnější.
Nepropadám však skepsi a věřím, že odchod Británie z EU je možné brát i jako impuls k těsnějšímu semknutí ostatních unijních zemí. Ačkoli bez Britů to již navždy bude jiná a zřejmě slabší unie.

Petr Holeček (STAN), starosta Kralup nad Vltavou, kandidát do Senátu ČR
Hlasování Britů o setrvání v EU bylo velmi těsné. Podle výsledků je jasné, že pro samotné Spojené království přinese výsledek mnoho komplikací a kroků, které si - myslím - mnozí odpůrci setrvání nedomysleli. Začali se ozývat Skotové i Irové a hovoří o samostatnosti. Uvidíme, jak se k rozhodnutí postaví tradiční spojenci Britů v USA i ve světě, lehce se už otřásá i britská libra.
Ale Britové jsou většinou konzervativní a zrovna je trochu chápu, že jim zásahy EU do jejich zažitého života a tradic asi dosti vadili, a že je považovali za nevhodné a je omezující.
Vedoucí politici Unie nyní musí z ,,brexitu" vyvodit ty správné důsledky. Měli by velmi zredukovat evropský byrokratický aparát, zrušit některá nesmyslná nařízení a vrátit určité kompetence jednotlivým státům v rámci Unie. Prostě provézt to, co tak vadilo Britům a co EU vyčítají i jiné státy a národy. Jinak je , samozřejmě, škoda i pro Evropu, že Británie nebude dále členem EU. Je to třetí největší evropská ekonomika, přispěvatel do společné pokladnice a země úzce navázaná na evropské hospodářství.
Jsem také zvědav na imigrantská opatření, které nyní Británie udělá. Dotkne se totiž hlavně spousty dělníků z Polska a z východní Evropy, na kterých jsou závislá některá britská výrobní odvětví i zemědělství. Jejich nucený odchod ze země i jim a pak přinese problémy.
Zatím si nemyslím, že by odchod Británie znamenal nějaký výrazný zásah do ekonomiky, nebo zaměstnanosti v České republice, nebo dokonce na Mělnicku. Bude ale opravdu velmi záležet na dohodě vedení EU a i našich politiků, jak se s Británií rozejdeme, jaké následné kroky budou učiněny. Ale spousta států v Evropě funguje, aniž by byly členy EU. Mají se společenstvím spoustu smluv, které garantují obchodní, finančníi jiné vztahy a myslím si, že takové partnerství bude navázáno i s Británií.

Veronika Vrecionová (ODS), senátorka za Mělnicko
Kdybych žila v Británii, volila bych v referendu opuštění EU, jako Češka jsem si však přála, aby zůstala. Zejména kvůli tomu, že Británie byla vždy dobrým spojencem České republice v boji proti některým naprostým pitomostem, které na nás chystal Brusel. Odchodu Británie z EU proto lituji, ale Britům se nedivím. Jsou hrdým a svobodným národem, který řekl ne dalším regulacím, kvótám a nesmyslným nařízením, která Brusel chrlí jako o závod. Evropská unie má mnoho výhod - např volný obchod, cestování bez hranic, ty ať jsou zachovány, to, s čím jsme nespokojeni, musí být změněno.
Česká republika musí vzít brexit jako příležitost. Příležitost k nutným reformám Evropské unie, bez nichž se rozpadne. Občané nejsou zvědaví na to, že nikým nevolení úředníci ovlivňují naše životy. Lidé nejsou zvědaví na další migrační kvóty, zákazy žárovek a jiné hlouposti.
Pokud si po brexitu politici uvědomí, že musí reflektovat zájmy svých občanů, bude to jen dobře. Pokud si to neuvědomí, dopadne to špatně s nimi, ale i s celou Evropskou unií.