„Hledal jsem tehdy lokalitu, která odpovídala jak mým osobním zájmům, tak zájmům Národního muzea. Mělo jít o kulturu s vypíchanou keramikou, což je jedna ze zásadních kultur našeho neolitu," říká archeolog.

Podle Ličky se dávné sídliště rozkládalo na jižní až jihovýchodní straně Mšena a převládala v něm právě kultura s vypíchanou keramikou. Pochází z let 5000 až 4500 před Kristem.

Ačkoli období této kultury bylo tím nejdůležitějším, kvůli kterému Milan Lička se svým týmem mšenský výzkum zahájil, nebylo jediným. Vykopávky ve Mšeně totiž odhalily i osídlení z několika dalších věků.

„Bylo tam zastoupeno osídlení ze šestého a pátého století před Kristem, které představovalo pohřebiště se žárovými hroby," řekl Lička, podle kterého tam archeologové v menší míře nalezli rovněž stopy po osídlení z konce pozdní doby kamenné, kultury zvoncovitých pohárů, což je přibližně 2700 až 2300 let před Kristem.

„Nechyběly ani stopy osídlení ze starší doby bronzové, kultury únětické. To je období zhruba od 2300 do 1700 před Kristem," líčí archeolog, který se ve své monografii vydané v rámci archeologické edice Fontes Archaeologici Pragenses zaměřuje především na dvě významné části výzkumu. Tou první je hromadný pohřeb čtyř jedinců v zásobní jámě, druhá část pak důkladně analyzuje keramiku zkoumané doby, její tvary, vzory nebo techniku.

Ličkův tým ve Mšeně během dvaceti let výzkumu objevil půdorysy domů kůlové konstrukce, vedle nich takzvané stavební jámy. Ty vznikly tím, že z nich lidé získávali hlínu pro výrobu keramiky nebo omítku domů. Příroda objevitelům zachovala i takzvané zásobní jámy, které sloužily ke skladování potravy, hlavně obilí.

Ačkoli období této kultury bylo tím nejdůležitějším obdobím, kvůli kterému doktor Lička se svým týmem před bezmála padesáti lety mšenský výzkum zahájil, nebylo jediným. Vykopávky ve Mšeně totiž odhalily osídlení hned z několika dalších věků.Zdroj: Jiří Říha

Vykopávky ve Mšeně odhalily osídlení hned z několika dalších věků. Jiří Říha

„Z nálezů mohu jmenovat především keramiku, která je velmi viditelným znakem mladší doby kamenné. Dále pak šlo o broušené kamenné nástroje, které byly využívány vyloženě k opracování dřeva, a to i ty, kterým dnes říkáme motyky," upřesňuje Lička a vzápětí se rozhovoří o jámě s pohřbenými, která prý přinesla neobyčejně mnoho informací.

V jámě se totiž výjimečně zachovaly i kosti, i když v bídném stavu. „Vzhledem k agresivnímu prostředí se v naší lokalitě jiné kosti a organický materiál nezachoval. Z kostry většinou zůstanou jen zuby nebo opálené kosti," vysvětluje archeolog.

Milan Lička při výzkumu spolupracoval s místními lidmi, mezi nimiž si vedle učitele Jana Němce dobře vzpomíná na manžele Hodboďovy ze Sedlce, kteří prý byli nesmírně pracovití.

Ve vzpomínkách Ličky zůstává i mšenský kovář Jan Čamrda, který výzkumníkům vyráběl potřebné nástroje. Paní Anna Kaulerová jim zase připravovala večeře U Bažanta, kde nějaký čas bydleli. Jindy využívali pohostinnost manželů Mansfeldových v restauraci U Zlatého lva. „Nějaký čas jsme měli z Nebužel půjčenou maringotku, pak jsme si koupili obytný přívěs. A následně jsme si jedním tesařem nechali vybudovat jednoduchou chatku kolem mobilní buňky, kde jsme také bydleli," vrací se ve vzpomínkách Milan Lička, který během výzkumu se svými kolegy prováděl i různé experimenty, například s výrobou keramiky.

PhDr. Milan Lička, CSc.
- Milan Lička je český archeolog (*1939) zabývající se neolitem, zvláště kulturou s lineární keramikou, kulturou s vypíchanou keramikou a technologií neolitické keramiky. Je emeritním pracovníkem Národního muzea.
- V letech 1963 až 1968 byl zaměstnán v muzeích v Ústí nad Labem a Poděbradech.
- V letech 1968 až 2011 pracoval v oddělení prehistorie a protohistorie NM v Praze, mj. jako jeho vedoucí a jako zástupce ředitele Historického muzea - Národního muzea.
- Uskutečnil řadu archeologických výzkumů, z nichž největší proběhly v Kosoři (kultura s lineární keramikou) a ve Mšeně (kultura s vypíchanou keramikou).

* Publikaci Dr. Milana Ličky o výzkumu ve Mšeně, je možné si zapůjčit v mšenské knihovně nebo objednat na eshop.nm.cz, případně na telefonu 224 497 125. Autor chystá k vydání druhý díl.