„S lékaři jsme měli několik schůzí. Vysvětlili jsme si, jak postupují přípravné práce na výstavbu, jaké jsou uvažované ceny pronájmů a také počty ordinací a komerčního obsazení. Nejednalo se z jejich strany o nijak zásadní požadavky, spíše to bylo podle odbornosti, jelikož každá ta odbornost má samozřejmě svá specifika,“ připomněl neratovický starosta Roman Kroužecký s tím, že architekt všechny připomínky zapracoval.

Město v nejbližší době bude chtít s lékaři podepsat předběžnou smlouvu o nájmu. K tomu by mělo dojít přibližně v polovině tohoto roku. Město v tomto čeká, až bude mít v ruce stavební povolení a územní rozhodnutí. „To by mělo být zhruba v květnu nebo v červnu. Pak bychom s nimi chtěli podepsat smlouvu o smlouvě budoucí,“ doplnil starosta, který již o tomto postupu informoval i lékaře.

Dalším krokem pak bude prováděcí dokumentace. Ta by prý mohla být vyřízena do konce letošního roku. Následně radnice vybere zhotovitele, pak už by nic nemělo bránit zahájení vlastních stavebních prací. „Pokud by nám počasí přálo, tak bychom mohli začít stavět už na přelomu roku 2020 a 2021. Spíše si však myslím, že budou práce zahájeny na jaře příštího roku,“ potvrdil Kroužecký.