Zhotovitelem autobusového terminálu je společnost Gardenline, která se zabývá dopravními stavbami a úpravami veřejného prostranství. Do jejího portfolia patří například rekonstrukce autobusového nádraží v Litoměřicích, náměstí v Kralupech nad Vltavou, náměstí Jana Opletala na Kladně a další. Ve čtvrtek 16. dubna došlo k předání staveniště, aktuálně zde probíhají přípravné práce. Na stavbu budou umístěny stavební buňky, sociální zařízení a dojde k ohraničení staveniště. Práce začnou v týdnu.

„Začneme vnitřními prostory budovy. Z hlediska architektonického nedojde na objektu k výrazným zásahům. Navrženy jsou obnovy povrchů, výměna mobiliáře, výměna zařizovacích předmětů v sociálním zázemí, výměna dveří a dílčí úpravy povrchů za účelem zvýšení odolnosti proti vandalům a provedení nové vzduchotechniky a klimatizace,“ popisuje Martin Fadler, technický ředitel společnosti Gardenline.

„Nainstalovány budou nové informační tabule a informační systém, se kterým je mimo jiné také spojená nová elektroinstalace. V prostoru autobusového nádraží dojde k výměně a doplnění nových svítidel a úpravě zpevněných ploch,“ dodává Fadler.

Práce potrvají zhruba půl roku. Obě parkoviště budou vybudována jako P+R, vznikne zde stanoviště pro jízdní kola. Vzniknou zde nové přístřešky – jedná se o ocelové sloupy spojené masivní středovou ocelovou vaznicí, osazené plechovými svařovanými konzolami. Při rekonstrukci budou vždy po určitou dobu některá autobusová stání vyřazena z provozu, vše bude vždy pečlivě označeno.