„Nejdříve vznikl azylový dům pro rodiny a jednotlivce, svou kapacitou největší ve Středočeském kraji. Později se služby rozšiřovaly v závislosti na potřebách regionu,“ vysvětluje vedoucí služeb prevence Lucie Klášterková.

Rozdíl mezi noclehárnou a azylovým domem je výrazný. Noclehárna je ambulantní služba pro lidi z ulice na den pro přespání a základní hygienu. Azylový dům je pobytová služba, která zajišťuje vícero potřeb. Podmínky pro vstup do azylového domu jsou dané zákonem a služba je poskytována po dobu jednoho roku.

Azylové domy využívají lidé, kteří přišli o bydlení, rozešli se s partnerem či přišli z výkonu trestu. V případě matek se většinou jedná o útěk před domácím násilím. Pro případ nutnosti rychlého jednání slouží pohotovostní pokoj, kde je služba poskytována na čtrnáct dní. „Takové případy sami vyhledáváme za pomoci OSPOD a terénní služby,“ upřesňuje sociální pracovnice Petra Procházková. „Prioritou jsou děti a v případě, že by hrozilo odebrání z rodiny, jednáme ihned“.

SLOUŽÍ HLAVNĚ MĚLNICKÝM

Azylové domy slouží pro širší region, ale primárně mají přednost lidé z Mělníka. V azylovém domě pro rodiny a jednotlivce je nyní 57 obyvatel při kapacitě 62, matek s dětmi je 40 a kapacita je 42. Do kategorie dětí spadají studující osoby do věku 26 let.

„Zmíním jeden případ potvrzující, že do stavu nouze se může dostat každý z nás,“ podotýká Petra Procházková. „Jednou na Štědrý den jsme ubytovávali rodinu vysokoškolsky vzdělanou, která se ocitla bez přístřeší z hodiny na hodinu. Na druhou stranu jsou mezi obyvateli i negramotní. Péče je poskytována všem stejně bez rozdílu,“ dodala.

„V poslední době se stupňuje agrese obyvatel, což je zarážejí, protože my pomáháme, nejsme represe a je to služba dobrovolná,“ poznamenává Lucie Klášterková. Spolupracují s městskou policií, která v případech nutnosti přijíždí okamžitě. Každý se domáhá svého práva, ale zapomíná, že musí splnit povinnosti související s poskytnutím pomoci.

Pracovnice služeb prevence pomáhají se vstupem a uplatněním v běžném životě a s každým obyvatelem se vytváří individuální plán rozvoje. Většina obyvatel domů pracuje a zaměstnaných je asi 70 %. „Spolupracujeme s mělnickými firmami, které na základě našeho doporučení zaměstnají i po výkonu trestu,“ říká sociální pracovnice.

PODĚKOVÁNÍ JE ZADOSTIUČNĚNÍM

Do pracovní činnosti patří i různé terapie a pořádání akcí. Velmi úspěšné jsou zářijové skateboardové závody přístupné veřejnosti.

Práce je řehole a zpětnou vazbou jsou pohledy z měst či telefonáty lidí, kteří si znovu našli cestu v životě. „Zpětné vazby a poděkování jsou zadostiučiněním. Ta radost nejde ani popsat. Když se zadaří, je to velká odměna a radost,“ souhlasně konstatují Lucie Klášterková a Petra Procházková. 

Marta Dušková