V noci na neděli 15. září se v mělnickém babyboxu otevřela dvířka vedoucí na Pražskou ulici a dovnitř klimatizované a ventilované schránky kdosi odložil čerstvě narozenou holčičku.

Julinka, jak miminko v nemocnici pojmenovali, strávila v babyboxu něco málo přes tři minuty, než se k ní dostal lékař a zdravotní sestra z neonatologického oddělení.

Jak vlastně noční cesta za Julinkou vypadala? To Mělnickému deníku podrobně popsala vedoucí sestra neonatologie Radka Zahrádková.

„Ve chvíli, kdy se otevřou dvířka babyboxu, začne doslova „poplach"," prozradila Zahrádková. „Na signalizačním zařízení, které je na babybox napojené a je umístěné na našem oddělení, se rozsvítí červená kontrolka a spustí se zvukový alarm."

To je signál pro sloužící zdravotnický personál, aby okamžitě začal jednat.

Jako první zkontrolují pracovníci nemocnice malou obrazovku, která je součástí zařízení. Na té se ukáže, jestli ve schránce skutečně miminko je, nebo zda se jenom nějaký zvědavec, který šel zrovna okolo, chtěl podívat, jak takový babybox vypadá zevnitř.

„V minulosti jsme pár takových případů měli. Ale i tehdy musíme ke schránce vyrazit a uvést ji do původní ho stavu," popsala vedoucí sestra. „Je tam kontrolka, kterou je nutné znovu zapnout, jinak by byl babybox zablokovaný a nešel by otevřít," dodala.

V neděli před třetí hodinou ranní však musela zdravotní sestra v doprovodu sloužícího lékaře spěchat, v babyboxu se totiž skutečně objevilo novorozeně.
„Vzali s sebou batoh, ve kterém je výbava potřebná například pro resuscitaci, a samozřejmě deku, aby bylo miminko do čeho zabalit," řekla Zahrádková.

Nezbytnou nutností jsou také klíče, bez těch by se personál k babyboxu dostal jen stěží. Schránka se totiž nachází v jiné budově v areálu nemocnice tak, aby k ní měly maminky neomezený přístup.

„Je na dobře přístupném místě, které zachovává diskrétnost a anonymitu," poznamenala sestřička.

Jakmile jsou zdravotníci připravení vyrazit, čeká je asi tříminutová cesta. Nejprve musí seběhnout z neonatologického oddělení tři patra do přízemí budovy, z které pak přes volné prostranství zamíří k zamčeným dveřím vedoucím do protějšího pavilonu. Tam musí vyšlapat schody do prvního patra, odemknout další dveře a chodbou dojít až do šatny pro sestry. Právě v té se nacházejí vnitřní dvířka babyboxu, za kterými v nedělní noci ležela malá Julinka.

„Miminko jsme přenesli na naše oddělení, kde proběhlo první vyšetření a ošetření. Pokaždé je důležité překontrolovat hlavně tělesnou teplotu dítěte, aby nedošlo k podchlazení," popsala Radka Zahrádková. „Lékař děvčátko prohlédl, my ho měli dvě hodiny na pozorování na monitoru, a poté jsme holčičku dali na monitorovací podložku babysense. Obvykle na ní děti zůstávají 24 hodin, Julinka tam byla o něco déle. Každé dvě hodiny jsme navíc kontrolovaly její životní funkce," dodala.

O holčičku se od té chvíle starají všechny právě sloužící sestry, jak nejlépe mohou. „Když máme chvíli, chováme ji, aby měla kontakt podobný kontaktu, který mají novorozenci u maminky. Určitě jí poskytujeme víc péče, pokud nám to čas dovolí, než miminkům, které tady mají vlatní maminku," přiznala sestra.

Od okamžiku, kdy se otevřela dvířka babyboxu, do momentu, kdy se Julinka ocitla na neonatologickém oddělení, tak uplynulo pouhých pár minut.

O skutečnosti, že se ve schránce objevilo první novorozeně za čtyřletou dobu její existence, už v tu chvíli ale věděli minimálně na čtyřech místech. Babybox je totiž napojený na telefon primářky oddělení, pediatra, vedoucí sestru a samozřejmě i přímo na neonatologické oddělení.

A co o celé situaci soudí sama Radka Zahrádková?

„Určitě by bylo lepší, kdyby se tu Julinka neobjevila a postarala se o ni její maminka. Na druhou stranu pokud paní dítě nechce, je lepší, když ho odloží do babyboxu než kamkoliv jinam," uzavřela.

Co bude s Julinkou?
Julinka Mělnická brzy poputuje z nemocnice do domácí péče. Podle vedoucí mělnického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Drahomíry Pavlíkové bylo vydáno předběžné opatření, na základě kterého si holčičku do své péče převezmou na přechodnou dobu pěstouni. „Jsou to lidé speciálně vyškolení středočeským krajským úřadem," uvedla Pavlíková. V pěstounské péči pak zůstane Julinka až do doby, než pro ni budou vybráni vhodní osvojitelé.