„Jak to vypadá se zelenými sloupky, které nové vedení chystalo odstranit? Pořád tam jsou že? Jak je to možné?“ Tato otázka v mělnické skupině na sociální síti rozpoutala další debatu o křižovatce u soudu. Od podezření, že šlo jen plané sliby politiků před volbami, přes obhajování balisetů až po názory, že by se měly řešit jiné strasti města, třeba parkování na sídlištích.

Že by nové vedení města vycházelo ze rčení slibem nezarmoutíš starosta města Tomáš Martinec (ODS) odmítá. „Nemůžeme urychlit něco, co urychlit nelze,“ řekl k připravované proměně křižovatky u soudu.

Také radní pro dopravu Jindřich Špergl (ODS a TOP 09) potvrdil, že záměr odstranit balisety z křižovatky ulic Pražská, Fibichova a Krombholcova stále platí. „Klíčovou se jeví otázka, co místo nich,“ připomněl, že jsou zvažovány dvě varianty.

Žulové ostrůvky, snadné a rychlé řešení

Na žulové ostrůvky, které by byly snadnou a rychlou náhrada pruhovaných sloupků , už je připraven projekt i peníze. Přesto nemá tato verze vyhráno. „K tomuto se řešení nepřikláním, protože zohlední pouze estetický ráz problému, nikoli ten dopravní,“ poznamenal Špergl.

Druhou variantou, která se ovšem nelíbí památkářům, by byl kruhový objezd.

„Z mého pohledu by představoval nejvhodnější řešení. Dopravní situaci na místě by nejen zpřehlednil, ale umožnil by i navazující dopravní řešení, které by pomohlo odvést automobilovou dopravu od obou škol v ulici Jaroslava Seiferta s možností zřízení plnohodnotného parkoviště K+R pro tyto školy. Pokud by se podařilo do všech těchto změn zakomponovat i navrhovanou stavebně technickou úpravu Fibichovy ulice, vzniklo by podle mého přesvědčení funkční dopravní řešení pro danou lokalitu včetně zvýšení bezpečnosti provozu v dané ulici a u obou zmíněných škol,“ uvedl Špergl s tím, že aktuálně vzniká studie proveditelnosti, která by mohla přesvědčit památkáře, že kruhový objezd je v místě možný a nebude narušovat historický ráz této části města.

Boj o ambiciózní záměr s nejistým výsledkem

V širší odpovědi Mělničanům na sociální síti Špergl přiznal, že kruhový objezd je ambiciózním řešením s nejistým výsledkem, přesto o něj bude bojovat.

„Pokud ta dopadne dobře, chtěl bych zamýšlenou změnu posoudit speciálním počítačovým softwarem pro mikroskopické simulace individuální a veřejné hromadné dopravy. Na tento nápad mě přivedlo řešení dopravy v přípravě opravy Barrandovského mostu v Praze, kdy díky počítačové simulaci bylo možno dopředu předpokládat jaké dopravní komplikace to způsobí a účinně se na ně připravit. Díky jeho vysokému detailu zpracování podrobností dokáže přesně simulovat městský provoz včetně cyklistů a pěších. Tak bychom získali relevantní data o efektivitě navrhovaného řešení,“ napsal Špergl.