JIŘÍ ŘÍHA

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí nedaleko návsi, dostává nový vzhled. Radnice se ho rozhodla za více než šest milionů korun částečně zrekonstruovat.

Největšího zásahu restaurátorů se dočkala věž kostela, která už byla doslova v havarijním stavu. Před třemi lety se z vrcholu věže ve velké vichřici ulomil křížek s makovicí a už ho podle starosty Chorušic Martina Bauera nebylo možné na co nasadit. „Všechno bylo uhnilé. Do věže zatékalo," řekl starosta a dodal, že i přesto se projektant domníval, že krovy ve věži na tom nebudou až tak špatně.

„Původně jsme zamýšleli, že krovy půjdou vyprotézovat ze zhruba padesáti až šedesáti procent. Nakonec se ale po rozkrytí konstrukcí ukázalo, že je krov kompletně nepoužitelný," přiblížil.

Shnilé trámy ve věži tak bylo nutné vyměnit, zajistit statiku věže a její střechu opatřit novým měděným plechem. Bez zásahu odborníků nezůstalo ani schodiště, po němž byla vzhledem k jeho stavu chůze už skoro o život. Na schodiště teklo, v zimě z věže visely rampouchy skoro až dolů.
Součástí náročné rekonstrukce je také oprava fasád na celé stavbě.

Několik desítek let se obyvatelé Chorušic dívali na kostel bez omítky, která už za ta léta opadala. „Fasáda byla od sedmdesátých let minulého století pouze na věži kostela. Jinak na zbytku lodi už nebylo po fasádě téměř ani památky," připomněl Bauer.

Rekonstrukce chorušického kostela, na kterou obec získala bezmála pětimilionovou dotaci, se pomalu blíží ke svému cíli. „Hotové jsou fasády na západní věži, jižní a východní části lodě. V současné době pak stavbaři pracují na oplechování střechy věže měděným plechem a zároveň na jejím finálním dokončení. Zrestaurované je i točité schodiště a na své znovuzrození čeká i dvojice světců – svatý Filip Benicius a svatý František z Pauly.

„K této příležitosti bude na Chorušické pouti, která se koná už tento víkend, připravena výstava Chorušické nebe, jež se zmíní o ideovém záměru původní výzdoby kostela a návštěvníkům sdělí, proč se sochy těchto světců nacházejí na kostele, byť jsou dosti neobvyklé," konstatoval starosta Chorušic.
Martin Bauer chválí přístup restaurátorské firmy, která podle něho k opravě kostela přistupuje zodpovědně a citlivě.

Římskokatolická farnost Chorušice, od níž má obec kostel ve výpůjčce, se na jeho rekonstrukci také částečně podílela. „Farnost nám pomohla se zajištěním a financováním přípravných prací a vypracování projektu," doplnil Bauer.