Například v Mělníku provádějí městští strážníci preventivní kontroly již po celý týden. Během víkendu pak bude služba městské policie posílena. Na největším městském hřbitově v Pražské ulici budou v denních hodinách přítomni nepřetržitě dva strážníci. Další hlídka bude opakovaně kontrolovat další hřbitovy ve městě.

Podobná preventivní opatření probíhají také v Kralupech nad Vltavou. „V těchto dnech již kontrolujeme hřbitovy a okolí hřbitovů. Stále ale platí, že prioritou hlídky ve výjezdním vozidle je především zajišťování výjezdů na linku 156. Preventivní kontroly probíhají sekundárně, a jsou vždy spojeny s určitou akcí ve městě. V tomto týdnu jsou to tedy právě Dušičky. V sobotu samozřejmě budeme v této činnosti pokračovat,“ říká ředitel Městské policie Kralupy nad Vltavou Ladislav Voves.

Období Dušiček je každoročně spojeno také se zvýšeným silničním provozem, kterému většinou počasí nepřispívá. V letošním roce pak dopravní situaci komplikuje i řada uzavírek a opravy vozovek I na tuto skutečnost musí policie reagovat. „Policisté pořádkové i dopravní policie budou v tomto období dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ vysvětluje tisková mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.