Slavnostní večer zahájila ředitelka oblastního spolku Ivana Dvořáková a vystoupil mělnický pěvecký sbor Chrapot. Poté byly předány čestným dárcům krve bronzové, stříbrné, zlaté plakety a Zlatý kříž II. a III. stupně. K významné události přál dárcům krve rovněž starosta Mělníka Ctirad Mikeš spolu se zástupci zdravotních pojišťoven.

Kromě medailí obdrželi účastníci i dárky. Na benefičním večeru bylo oceněno celkem 78 dárců. Po slavnostním předání ocenění následoval raut a společenský ples. Celým večerem provázel moderátor Ondřej Tichota.

„Náš oblastní spolek dlouhodobě propaguje dárcovství krve a krevní plazmy. S tím samozřejmě souvisí administrativa a agenda pro zajištění transportu krve a krevní plazmy ke zpracování. Zabezpečujeme občerstvení pro dárce při odběru a samozřejmě vrcholem naší činnosti v oblasti dárcovství je tento benefiční večer,“ vysvětluje ředitelka spolku Ivana Dvořáková.

Do činnosti Oblastního spolku ČČK Mělník nepatří ale jen dárci krve. Spolek zajišťuje domácí ošetřovatelskou péči Alice pacientům propuštěným z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetřování a dále půjčování některých zdravotnických pomůcek. Za podpory města také spolek provozuje v prostoru Domu služeb na náměstí Karla IV. Sociální šatník pro občany v nouzi.

Neméně významnou je i činnost humanitární. Červený kříž provozuje v Mělníku od roku 2012 Humanitární obchůdek v ulici Jaroslava Seiferta 176. Za velmi příznivé až symbolické ceny je možné zde nakoupit oblečení, hračky, dárky, knihy, kočárky a mnoho dalšího a nákupem podpořit výtěžek, který po pokrytí nákladů spojených s provozem obchodu putuje na Fond Humanity.

Sídlo Oblastního spolku Českého červeného kříže Mělník je v Kokořínské 3465 a je možné jej navštívit v době od 8 do 16 hodin.

Marta Dušková