Multižánrový kulturní a vzdělávací festival Beřkovický podzim 2011 je pravidelně pořádán Psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice v rámci celorepublikového týdne duševního zdraví. Projekt má oslovit nejen pacienty a zaměstnance první akreditované psychiatrické léčebny v republice, ale také návštěvníky ze širokého okolí.
Beřkovický podzim nabízí široké portfolio kulturních a vzdělávacích aktivit, divadelní a hudební představení, výstavy, dramaterapie, filmy, přednášky. Zároveň se též snaží o bourání bariér mezi okolním světem a psychiatrickou léčebnou, která si dlouhá léta neprávem nesla cejch něčeho temného a negativního. Vzájemné působení těchto dvou rovin má přinést přátelskou a příjemnou atmosféru, kde si každý návštěvník najde své místo.

Co jste tentokrát pro návštěvníky připravili?
Vše odstartuje pondělním ranním koncertem dětského pěveckého sboru Lužáček, který se představí jak klientům léčebny, tak místní základní škole. Pro pacienty je dále připraveno každodenní promítání filmů, soutěže, přednáška o čaji a terapie.
V rámci nespecifické interní i externí protidrogové prevence je připravena prodejní výstava ručně vyráběné bižuterie, výstava obrázků pacientů léčebny a večerní divadlo a koncerty. Ty jsou určeny nejširšímu publiku a do vesničky pod Řípem zavítá například česká královna muzikálů Leona Machálková, punková legenda Znouzectnost, poprockoví Ready Kirken a písničkář Samson Lenk. Divadelní společnost Háta přiváží francouzskou komedii Marca Camolettiho, „Když ty, tak já taky, miláčku“, ve které alternují například Ivana Andrlová či Lucie Zedníčková.

Bylo hodně těžké sehnat tolik známých interpretů?
Sháněním interpretů se zabývám od skončení Beřkovického jara, tedy od dubna. Sehnat vhodné interprety není pro finanční požadavky většiny z nich jednoduché. Naštěstí existují i takoví, kteří si uvědomují, komu je tento projekt primárně věnován, pacientům psychiatrické léčebny. Proto poníží svoje standardní ceny tak, abychom si mohli dovolit je u nás přivítat, například Leona Machálková, Ready Kirken či Znouzectnost. Za to jim patří velký dík.

Kde přesně se budou koncerty konat?
Všechny aktivity festivalu se konají v prostředí Vzdělávacího a výcvikového centra primární protidrogové prevence, zkráceně v multifunkčním centru, uprostřed psychiatrické léčebny.

Pořádáte tyto akce celkem pravidelně, navštěvuje je hodně lidí?
Každý rok pořádáme týdenní festival Beřkovické jaro, který je v dubnu a Beřkovický podzim, ten je v říjnu. Návštěvnost každého z nich je patnáct set pacientů, zaměstnanců, školních dětí a odborné i laické veřejnosti.

O jaký žánr nebo interpreta je největší zájem?
Obrovský úspěch měla královna české country Věra Martinová, velmi populární rapper s kytarou Xindl X, bluegrassová špička - kapela COP, punková Znouzectnost, popoví Marek Ztracený a Martin Maxa, poprockové seskupení Ready Kirken či písničkáři Xavier Baumaxa a Jiří Schmitzer. Většina z nich také upravila cenu svého vystoupení pro naše zdravotnické zařízení. To samé se týká také Divadelní společnosti Háta, která u nás již hrála na Beřkovickém jaru 2011. Komedie „Na správné adrese“, v níž zazářili například Martin Zounar, Marcel Vašinka, Olga Želenská či Veronika Jeníková, upřímně rozesmála celé hlediště.

Jak to bylo s financováním?
Větší část projektu je financována z Norského finančního mechanismu, jehož hlavním cílem je snížení hospodářských a sociálních nerovností v rámci EHP. Jednou z nejdůležitějších oblastí podpory finančních mechanismů byla oblast zdravotnictví, a to především péče o děti se specifickými problémy a primární prevence sociálně patologických jevů. Zbytek je pak financován léčebnou.

Je omezená kapacita vašeho centra? Mají si lidé zamluvit lístky dopředu?
Kapacita je oproti běžným akcím navýšená, přesto omezená. Je dobré si vstupenky zamluvit a zakoupit předem, a to na multicentrum@plhberkovice.cz nebo na 731 655 577.

Mají i pacienti možnost navštívit kulturní program?
Pacienti naší léčebny jsou hlavní cílovou skupinou a festival je realizován primárně pro ně. Většina aktivit je také přístupná pouze jim (promítání filmů, přednášky, dramaterapie, arteterapie atd.), pro veřejnost jsou přístupné pouze výstavy a večerní divadlo a koncerty.

Multicentrum hledá pro své aktivity partnery jak z měst a obcí, tak z komerčního i neziskového sektoru. Možnosti využití jsou obrovské .