V současné době na pracovním trhu obecně chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je obzvlášť citelný v technických profesích a energetický sektor pak patří k nejvíce postiženým. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem.

Během dvou vyučovacích hodin lektor představil jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie. Hovořilo se také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. Součástí přednášek byly také praktické ukázky: žáci si například změřili radioaktivní záření ve svém okolí nebo si vyzkoušeli pokus s fotovoltaickým panelem.

Aneta Šorbanová, Lucie Ludvíková a lektor při pokusu s fotovoltaickým panelem (zleva)

Projekt „Energie - budoucnost lidstva“ běží s podporou společnosti ČEZ nepřetržitě již osmnáctým rokem. Lektoři besed jsou přední čeští odborníci na energetiku. Probírají se nejen ryze technické věci, jako je například skladování elektřiny, ale také riziko blackoutu, výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, právo všech lidí na energii a její vliv na životní úroveň a ekologickou stabilitu. Vyučující nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů.

V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu o výhodách a nevýhodách jednotlivých klasických a obnovitelných zdrojů energie a o vlivu výroby elektřiny na životní prostředí. Besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.