Zatímco v létě bývá v Kralupech nad Vltavou až třicet bezdomovců, s příchodem zimního počasí je ve městě lidí bez zázemí pouze pět. Jde o takzvané zachycené bezdomovce, s nimiž pracuje kurátorka pro dospělé ze sociálního odboru místní radnice Veronika Popelková.

Příčina poklesu počtu zachycených bezdomovců v zimě je prostý. Aby přežili dobu, kdy nemohou žít venku, jsou ochotni se na dočasnou dobu uchýlit do různých léčebných zařízení, ubytoven nebo na místa, například různé statky, kde si pobyt a často i stravu odpracují.

Na jaře se zase většina bezdomovců do města vrací. „Ve chvíli, kdy začne svítit sluníčko, z míst dočasných pobytů odcházejí, protože jsou tam pod určitým dohledem, pod tlakem společnosti, s čímž souvisí i dodržování norem, a to se jim většinou nelíbí," vysvětlila Veronika Popelková.

Základnou pro lidi v těžké životní situaci, kteří zůstali na ulici, je v Kralupech nad Vltavou právě sociální odbor místní radnice. Poskytuje jim především nezbytné praktické informace. „ Jednáme s nimi o naprosto elementárních věcech, od zajištění dokladů, jako jsou rodné listy nebo občanské průkazy, přes navázání komunikace s úřadem práce," uvedla kralupská kurátorka pro dospělé.

Evidencí na pracovním úřadě získává člověk v tísni jistotu, že mu nebudou nadále naskakovat dluhy na zdravotním pojištění, které za evidované lidi platí stát. Sociální pojištění jim sice nehradí, doba, kdy jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, se ale započítává jako účast na důchodovém pojištění,

Pracovní úřad navíc zřizuje orgán hmotné nouze, kde může uchazeč požádat o příspěvek na živobytí.

Kralupská kurátorka pro dospělé se setkává s názory, že umístění odboru sociálních věcí v novém sídle městského úřadu není nejvhodnější. Na malém městě nejsou bezdomovci anonymní, a právě stud před známými jim často brání v návštěvě kurátorky. Tento problém by měl vyřešit nový projekt. „Výhledově plánujeme denní centrum, kde by mělo fungovat odborné sociálně právní poradenství, charitní šatník a také jakási potravinová banka. Měly by to být komplexní služby v místě, kde lidé nebudou mít zábrany si o svých problémech pohovořit, " řekla Veronika Popelková. Přesné místo, kde by denní centrum mohlo sídlit, zatím nebylo určeno, je ale jasné, že jeho lokace bude ctít diskrétnost všech klientů.

Ne všichni kralupští bezdomovci hledají útočiště na odboru sociálních věcí. Zejména drogově závislí nemají potřebu nechat si poradit, a tak často žijí ve velmi odpudivých podmínkách. Zabydlují se ve starých opuštěných domech, které ještě více pustoší.

Pomoc ale vyhledávají například u místní farní charity, která podle terénního sociálního pracovníka Petra Honze každý den v týdnu kromě pondělí poskytuje lidem bez domova i sociálně slabším občanům stravu. „Každé ráno rozdáváme zbylé pečivo z místní pekárny, kde nám nechávají z předchozího dne to, co neprodali. Také jim můžeme dávat další potraviny, například mouku a těstoviny, a když jsou velké mrazy, tak jim ohříváme polévky," doplnil Petr Honz.

Farní charita úzce pracuje s odborem sociálních věcí. Společně tak tvoří tým poskytující pomoc lidem v nouzi.

KARMELA BERÁNKOVÁ